В категории материалов: 18
Показано материалов: 11-18
Страницы: « 1 2


Номінація: «Нова  українська школа: технології та управління»

Секція: «Управлінські технології»

Тема досвіду: «Методичні засади організації інноваційної діяльності класних керівників в умовах експерименту»

І. І. Фомич, заступник директора з методичної роботи Запорізького багатопрофільного ліцею № 99Контактна інформація про навчальний закладЗапорізький багатопрофільний ліцей № 99 Запорізької міської ради Запорізької області

Директор: Солдатєнко Ольга Василівна 

69114 м. Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї бригади, 13-а, тел/факс 224-93-09

e-mail: litsey99@ukr.net .

Адреса сайту:  http://litsey-99.at.ua

Провідна педагогічна ідея досвіду

В умовах здійснення інноваційної та дослідно-експери­ментальної роботи акценти в науково-методичній роботі з класни­ми керівниками переносяться на механізми оволодіння новими виховними технологіями, створення перспективних моделей виховних систем, залучення до осмислення ефективного педа­гогічного досвіду.

выставка_2018 | Просмотров: 393 | Добавил: litsey-99 | Дата: 22.12.2017 | Комментарии (0)

Номінація: ««Нова українська школа: оновлення змісту викладання  навчальних предметів»

Секція: «Історія та правознавство»

Тема досвіду: «Навчання історії в полікультурній багатомовній аудиторії»

Діордієва Наталя Василівна, вчитель історії ЗБЛ №99, учитель вищої категорії, «учитель-методист»;

Медянік Лариса Миколаївна, вчитель історії ЗБЛ №99, учитель вищої категорії, «учитель-методист»

 

Контактна інформація про навчальний заклад (освітню установу):

Запорізький багатопрофільний ліцей № 99 Запорізької міської ради Запорізької  області,  директор Солдатєнко Ольга Василівна.

Адреса: 69114, м. Запоріжжя, вул.Героїв 93-ї бригади, 13-А; 

телефон/факс:   224-93-09,   224-93-08;

 e-mail: litsey99@ukr.net; адреса сайту http://litsey-99.at.ua

     Провідна педагогічна ідея

Дослідження та вирішення проблеми якісного викладання історії в полікультурній багатомовній аудиторії. У зв’язку з ускладненням міжнародної ситуації, посиленням міграційних процесів у школах спостерігається формування багатокультурного, багатоетнічного, багатоконфесійного середовища. Тож, щоб ефективно викладати історію в нових умовах, необхідно формувати в учнів не лише історичні, а й загальнолюдські компетенції, розвивати критичне мислення. Цю проблему допомагає вирішити білінгвальне навчання, що виступає як інструмент формування не лише предметних та міжпредметних компетенцій, розширення знань учнів з предмету, формування міжкультурної компетенції; збереження багатомовного спадку, зокрема, державної української мови та мов національних меншин. Основною метою білінгвального навчання є опанування навчального матеріалу з історії рідною  (російською) та українською (державною) мовами завдяки певній організації освітнього процесу, використання відповідних технологій та дидактичних матеріалів. Під час цього процесу відбувається взаємний вплив, усвідомлення спільного та специфічного носіїв різних мов та культур.

выставка_2018 | Просмотров: 361 | Добавил: litsey-99 | Дата: 22.12.2017 | Комментарии (0)

Номінація: «Нова українська школа: технології та управління»

Секція: «Управлінські технології»

Тема досвіду: «Виховний простір як вихідна умова розвитку життєвокомпетентнісної особистості: теорія, практика, досвід»

За науковою редакцією І. Д. Беха, доктора психологічних наук, дійсного члена НАПН України, директора Інституту проблем виховання НАПН України;

А.Ф. Курінна, кандидат педагогічних наук, проректор з науково-методичної роботи КЗ «ЗОІППО» ЗОР, науковий керівник дослідно-експериментальної роботи ліцею № 99;

О.В. Солдатєнко, директор Запорізького багатопрофільного ліцею № 99;

І.І. Фомич, заступник директора з методичної роботи Запорізького багатопрофільного ліцею № 99;

Г.В. Ліпецька, заступник директора з виховної роботи Запорізького багатопрофільного ліцею № 99;

педагогічний колектив

Контактна інформація про навчальний заклад

Запорізький багатопрофільний ліцей № 99 Запорізької міської ради Запорізької області

Директор: Солдатєнко Ольга Василівна

69114 м. Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї бригади, 13-а, тел/факс 224-93-09

e-mail: litsey99@ukr.net .

Адреса сайту: http://litsey-99.at.ua

Провідна педагогічна ідея досвіду

В основу дослідження покладено ідею формування та впровадження моделі позитивного виховного простору як середовища спільного буття, перетвореного всіма суб'єктами виховання на фактор інтегративного впливу на процес розвитку творчих можливостей життєвокомпетентнісної та інтелектуально вільної особистості, виховання високодуховної людини з громадянською позицією, що готова до компетентного вибору життєвого шляху й продовження освіти. Особлива увага приділена створенню єдиного духовно-орієнтованого середовища відповідно до соціально-педагогічних та психологічних потреб учнів; формування виховного простору як середовища спільного буття, що забезпечує розкриття резервів творчого потенціалу особистості. Результати дослідно-експериментальної роботи представлено в науково-методичному посібнику «Виховний простір як вихідна умова розвитку життєвокомпетентнісної особистості», за науковою редакцією І. Д. Беха, доктора психологічних наук, дійсного члена НАПН України, директора Інституту проблем виховання НАПН України. Запоріжжя: СТАТУС, 2017 р. – 427с. (Схвалено до використання у загальноосвітніх навчальних закладах» (лист Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти») від 23.10.2017 № 21.1/12-Г-722).

выставка_2018 | Просмотров: 568 | Добавил: litsey-99 | Дата: 22.12.2017 | Комментарии (0)

Номінація: «Нова українська школа: оновлення змісту викладання навчальних предметів».

Секція: «Українська та російська філологія»

Тема інноваційної розробки: «Інтелект-карти як елемент дидактичного дизайну на уроках української мови та літератури»

Антонова Наталія Миколаївна, вчитель української мови та літератури вищої категорії, «старший учитель».

Повна назва школи: Запорізький багатопрофільний ліцей № 99 Запорізької міської ради Запорізької області

Директор: Солдатєнко Ольга Василівна

Адреса школи: вул. Героїв 93-ї бригади,

м.Запоріжжя, 69114

тел./ факс: (061)224-93-09

E-mail: litsey99@ukr.net

Адреса сайту: http://litsey-99.at.ua

Провідна педагогічна ідея досвіду

Література та мова – складні навчальні предмети, що вимагають цілісного естетичного сприймання та аналізу літературних та мовних явищ. Сприймаючи текст, здійснюючи аналіз літературних творів, глибоко осмислюючи мовні явища, учень здійснює його смислову компресію (осмислення). Усі процеси сприймання тексту та його аналізу, вивчення мовних явищ та перенесення знань у практичну діяльність тісно взаємопов’язані. Широке використання технології інтелект-карт дозволяє організувати процес засвоєння від первинного сприйняття мовного чи літературного явища до глибокого розуміння та практичного використання у власному житті, що стає основою формування літературної, мовної та мовленнєвої компетентностей учнів.

выставка_2018 | Просмотров: 1896 | Добавил: litsey-99 | Дата: 22.12.2017 | Комментарии (0)

Номінація: «Нова українська школа: оновлення змісту викладання навчальних предметів»
Секція: «Інформатика»
Тема роботи:  «Методичні прийоми білінгвального навчання на уроках інформатики в контексті сучасної освіти»

Овсяник Світлана Георгіївна, учитель інформатики  вищої категорії, «учитель-методист»;

Герасименко Світлана Володимирівна, учитель інформатики, спеціаліст І категорії;

Найдьонова Алла Іванівна, учитель інформатики вищої категорії, «старший учитель»

Контактна інформація про навчальний заклад: 
Запорізький багатопрофільний ліцей № 99 Запорізької міської ради Запорізької області
Директор: Солдатєнко Ольга Василівна
69114 м. Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї бригади, 13-а, тел/факс 224-93-09
e-mail: litsey99@ukr.net 
Адреса сайту:  http://litsey-99.at.ua 
Провідна ідея інноваційної розробки
Білінгвальне (багатомовне) навчання інформатики з її термінологією кількома мовами (російською (рідною), українською (державною) та іноземними, сприяє формуванню таких компетентностей, як: інформаційно-цифрова компетентність; спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами; спілкування іноземними мовами; соціальної та громадянської компетентності; загальнокультурної грамотності; уміння навчатися впродовж життя. Білінгвальне навчання інформатики відкриває великі можливості щодо успішного вступу у вищі навчальні заклади України, продовження навчання за кордоном, доступу до світової бази інформації, подальшої успішної професіоналізації випускників школи.  

выставка_2018 | Просмотров: 634 | Добавил: litsey-99 | Дата: 21.12.2017 | Комментарии (0)

Номінація: «Нова українська школа: оновлення змісту викладання навчальних предметів»
Секція «Іноземні мови»
Тема досвіду: «Формування комунікативно-мовленнєвої, соціокультурної й мовної компетенцій учнів на уроках англійської мови засобами проектних технологій».
Косинська Марина Володимирівна, учитель англійської мови, спеціаліст другої категорії, стаж роботи – 8 років; 
Пожидаєва Олена Геннадіївна, вчитель англійської мови, спеціаліст вищої категорії, стаж роботи – 18 років, власний сайт http://deg.at.ua/;
Ременюк Ірина Дмитрівна, вчитель англійської мови, спеціаліст вищої категорії, стаж роботи  –  19 років.
Контактна інформація про навчальний заклад (освітню установу): 
Запорізький багатопрофільний ліцей № 99 Запорізької міської ради Запорізької області
Директор: Солдатєнко Ольга Василівна
69114 м. Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї бригади, 13-а, тел/факс 224-93-09
e-mail: litsey99@ukr.net 
Адреса сайту:  http://litsey-99.at.ua 
Провідна педагогічна ідея досвіду
Проектні технології на сучасному етапі розвитку педагогічної галузі набувають популярності, модифікуються, пристосовуються до сучасних умов функціонування школи, узгоджуються з новими завданнями освіти. «Я знаю, для чого мені треба все, що я пізнаю, і де та як я можу ці знання застосувати»  – це основна теза сучасного розуміння проектних технологій. Уміння користуватися ними – показник професійної майстерності вчителя, прогресивності методики навчання, розвитку, виховання та соціалізації учнів.
Провідна ідея  ґрунтується на припущенні, що використання проектних технологій є одним з важливих факторів розвитку комунікативно-мовленнєвої, соціокультурної й мовної компетенцій учнів під час вивчення іноземної мови.

выставка_2018 | Просмотров: 431 | Добавил: litsey-99 | Дата: 21.12.2017 | Комментарии (0)

Номінація виставки: «Нова українська школа: освіта майбутнього»
Секція: «Початкова освіта»
Тема досвіду: «Розвиток літературно- творчих здібностей молодших школярів у процесі читацької діяльності на уроках літературного читання»

Музика Галина Олександрівна, учитель початкових класів, спеціаліст вищої категорії, звання «вчитель- методист»

Контактна інформація про навчальний заклад
Запорізький багатопрофільний ліцей № 99 Запорізької міської ради Запорізької області

Директор: Солдатєнко Ольга Василівна
69114 м. Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї бригади, 13-а, тел/факс 224-93-09
e-mail: litsey99@ukr.net 
Адреса сайту:  http://litsey-99.at.ua 
Провідна педагогічна ідея досвіду Література – найскладніший інтелектуальний вид мистецтва, процес читання художньої літератури – найскладніший вид естетичного сприймання. Щоб писати власні твори, треба «начитатися». Сприймаючи текст, читач здійснює його смислову компресію (осмислення). Всі процеси сприймання тексту тісно взаємопов’язані. Від первинного читання до глибокого розуміння думок автора лежить формування читацької компетентності, яка є базовою складовою комунікативної та пізнавальної компетентності.  І як наслідок відбувається формування власної думки (в усній і письмовій формі).

выставка_2018 | Просмотров: 604 | Добавил: litsey-99 | Дата: 21.12.2017 | Комментарии (0)

Номінація: «Нова українська школа: оновлення змісту викладання  навчальних предметів»

Секція: «Хімія, біологія, екологія».

Аношина Вiра Юріївна, вчитель хімії та біології, кваліфікаційна категорія – спеціаліст ІІ категорії.

Тема досвіду: «Активізація когнітивної діяльності і розвиток креативних здібностей учнів шляхом застосування методу проектів на інтегрованих уроках хімії та біології в профільних класах»

Провідна педагогічна ідея досвіду: самостійне здобування знань учнями, використання комп’ютерних інформаційних джерел, бажання й уміння орієнтуватися в інформаційному просторі. Залучення до активної пошукової, дослідницької роботи. Виховання свідомого ставлення до власного майбутнього, розвиток вміння критично оцінювати події та вчинки. Активізація всіх аспектів особистості, розвиток креативних здібностей шляхом застосування інтегрованих знань й апробації отриманого досвіду під час реалізації проектної діяльності. Розвиток вміння доречно використовувати програмне забезпечення. Досягнення розвитку таких рис характеру, як: цілеспрямованість, комунікабельність, відповідальність, креативність, усвідомлення моральних цінностей, самореалізація та самовдосконалення учнів, розвиток ключових компетентностей.

выставка_2018 | Просмотров: 490 | Добавил: litsey-99 | Дата: 20.12.2017 | Комментарии (0)


1-10 11-18