Розвиток критичного мислення у молодших школярів як запорука виховання успішної особистості

Розвиток критичного мислення у молодших школярів як запорука виховання успішної особистості

Перед людиною три шляхи до пізнання:

шлях критичного мислення – найбільш благородний,

шлях наслідування – найбільш легкий

і шлях особистого досвіду – найбільш важкий.

Конфуцій

Вступ

         Зміни, що відбуваються у сучасному освітньому середовищі, відбивають тенденції розвитку світової освіти, вимагають від учителя переорієнтації навчально-виховного процесу на забезпечення умов формування учня-громадянина розвинутого демократичного суспільства, якому притаманні динаміка соціального прогресу, прискорене зростання інформаційного потоку.

Актуальність теми досвіду. У серпні МОН України представив Концепцію нової української школи, в якій переглянуто не лише програми, а й самі методи навчання. Здійснюване реформування системи освіти в Україні враховує перспективні тенденції світового розвитку в цій сфері. Змінюється не тільки роль, але й структура та зміст освіти в цілому. Так, у червні цього року в МОН відбувся круглий стіл за участю професора Джінвана Парка (Південна Корея) та міністра освіти й науки України Лілії Гриневич. Міністр України зазначила, що головним елементом нової української школи мають стати такі методики та технології, які б допомогли навчити дітей мислити критично, аналізувати та висловлювати свою позицію.

Розвиток критичного мислення стає дуже актуальним під час інтенсивних соціальних змін, коли неможливо діяти без постійного пристосування до нових політичних, економічних та інших обставин, без ефективного розв’язання проблем, значну частину яких неможливо передбачити.  Включення в навчальний процес технології розвитку критичного мислення дозволяє формувати в учнів основні компетентності, реалізувати актуальні сьогодні провідні ідеї цілісної STEAM-освіти.

Зміст проблеми.  Міністр освіти і науки України, Лілія Гриневич, зазначила, що в українській школі сьогодні відчувається криза, коли сума знань весь час зростає, їх пошук досить легко здійснювати за допомогою інформаційних технологій, і вчитель перестав бути єдиним джерелом знань.

Роль вчителя змінюється. Сьогодні вчитель має навчити дитину  думати самостійно, критично і соціально, виробляти свою позицію, обґрунтовувати свій вибір. Починати ці реформи, вважає міністр, потрібно саме з початкової школи.

Мета дослідження:  виявлення та дослідження ефективності використання технології розвитку критичного мислення на уроках в початковій школі та створення системи оптимальних інтерактивних методів та прийомів з метою розвитку дітей нового покоління, які вміють розмірковувати, спілкуватися, слухати та чути інших, аргументовано відстоювати власну позицію.

Нормативно-правова база. Державний стандарт початкової загальної освіти (від 20.04 2011 р. № 462).  Навчальні програми.: методичні рекомендації щодо організації навчально - виховного процесу в 2016/2017 навчальному році з коментарем провідних фахівців. Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді (від 16. 06. 2015 р.  № 641). Дослідження українських педагогів та науковців: О.В.Тягло, О.І Пометун, В.М.Туманцева та інші.

Практична значущість досвіду.

Практична значущість досвіду полягає в тому, що використання запропонованого комплексу інтерактивних прийомів та методів сприяє ефективному розвитку та формуванню механізму мислення, а не експлуатації пам’яті. За допомогою даного матеріалу вчителі зможуть спрямувати  навчальний процес на активну діяльність учнів з осмислення, застосування, аналізу, узагальнення, оцінювання інформації, отриманої, або створюваної шляхом спостереження, досвіду, рефлексії, міркувань або комунікації як керівництво до дії або формування переконань.

Основна теоретична частина.

Теоретична основа досвіду. Поняття «критичне мислення» відоме вже понад 50 років і прийшло до нас зі США, де активно впроваджуються рефлексивні начала в освітній процес, починаючи з другої половини минулого століття. Це явище всебічне і фахівці різних галузей освіти сприймають його по-різному.  Всесвітньо відомими є наукові праці таких дослідників критичного мислення, як Б. Блума, М. Ліпмана, Д. Клустера, Д. Халперн, А. Кроуфорд, К. Мередіт, С. Метьюз, Р. Пауль, Р. Стернберга, Ч. Темпла, Дж. Л.Стіл, С.Уолтера, Д.Дьюї та ін. Мета даної технології полягає у розвитку умінь школярів мислити, що буде необхідним не лише у навчанні, але й у подальшому житті (уміння приймати виважені рішення, працювати із інформацією, аналізувати різні сторони явищ).

Критичне мислення сьогодні є темою надзвичайно популярною.Різні аспекти формування критичного мислення відображені і у працях вітчизняних науковців. Проте у порівнянні з дослідженнями методології, теорії і практики критичного мислення, здійснюваними на Заході для науково-педагогічної думки України ця галузь практичного застосування все ще залишається, як зазначає О.Тягло, "білою плямою" і розвивається головним чином завдяки спільним міжнародним проектам, семінарам-практикумам, майстер-класам, які періодично проводяться у вітчизняних освітніх закладах [4].

Серед українських педагогів відомі такі як Т. Воропай, К. Костюченко О. Тягло, Л. Терлецька та ін. Українські науковці Л. Велитченко, Г. Липкіна, С. Максименко, Л. Рибак, Н. Чернега та ін. вивчають шляхи формування в учнів критичності мислення й ознаки такого мислення як психологічного утворення. У працях О. Пометун подано характеристику розвитку критичного мислення як однієї із сучасних технологій навчання, що тісно пов’язана з інтерактивним навчання.

Але найбільш зрозумілим і корисним для вчителів вважається визначення професора Девіда Клустера: критичне мислення – мислення самостійне та соціальне, яке починається з постановки проблеми, а закінчується прийняттям рішення з чіткою аргументацією [2].

Провідна педагогічна ідея. Дослідження проблеми даної розробки ґрунтується на  ствердженні американського професора Девіда Клустера, що мислити критично можна в будь-якому віці: не лише у студентів, а й в першокласників достатньо для цього життєвого досвіду.

Провідна педагогічна ідея: процес формування та розвитку критичного мислення молодших школярів буде більш ефективним за умов систематичного використання в урочній та позаурочній діяльності різноманітних актуальних для учнів ЗБЛ № 99 методів та прийомів роботи, спрямованих на розвиток потреб особистості, що лежать в основі її творчого ставлення до дійсності, готовності до саморозвитку, що забезпечить інтеграцію особистості в національну і світову культуру.

Досвід роботи

Повна версія роботи

Категория: Выставка 2017 | Добавил: litsey-99 (02.03.2017)
Просмотров: 913 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]