Види роботи з обдарованими та мотивованими учнями під час вивчення історії: акмеологічний аспект

АНОТАЦІЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ

Номінація«Компетентісна освіта:специфіка навчальних предметів»

Секція: Історія та правознавство

Тема досвіду: «Види роботи з обдарованими та мотивованими учнями під час вивчення історії: акмеологічний аспект»

Інформація про автора досвіду:

Діордієва Наталя Василівна, вчитель історії ЗБЛ №99, вчитель вищої категорії, вчитель – методист.

 

 

 

 

Контактна інформація про навчальний заклад (освітню установу):

Запорізький багатопрофільний ліцей № 99 Запорізької міської ради Запорізької  області,  директор Солдатєнко Ольга Василівна. Адреса: 69114, м. Запоріжжя, вул. Гудименка, 13-А;  телефон/факс:    224-93-09,   224-93-08; e-mail: litsey99@ukr.net; адреса сайту http://litsey-99.at.ua

Провідна педагогічна ідеяСтворити психолого-педагогічні, технологічні та змістовні умови для максимально високого рівня розкриття творчого та інтелектуального потенціалу обдарованих та високо мотивованих до вивчення історії учнів.

Допомагає вирішити цю проблему проектування та розробка моделі педагогічної системи  розвитку особистості високо мотивованого учня. А також конструювання комплексу акмеологічних технологій,  спрямованих  на досягнення максимально можливого успіху кожним суб’єктом навчально-виховного процесу, на подальший розвиток його пізнавальних інтересів та формування життєвих компетенцій.

Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду. Сьогодення вимагає визначення, розробки і впровадження ефективних засобів та технологій навчання, виховання і самовдосконалення обдарованих  та мотивованих учнів, створення умов для їх розвитку.

Для практичного втілення в життя сучасної школи стародавньої формули навчання «non scholae, sedvitae discimus» — вчимося не для школи, а для життя, актуальним стає акмеологічний підхід.

 Необхідність акмеологічного підходу очевидна, тому що суспільство очікує від школи, що її випускники будуть комунікабельними, креативними, самостійно мислячими особистостями, які прагнуть успіху, досягають його й вміють самостійно будувати індивідуальну траєкторію розвитку.

У своїй роботі ми спираємось на ряд нормативних документів: "Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті", Закон України «Про  загальну середню освіту»; Державний стандарт базової і середньої освіти,  Указ Президента України «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні»; Указ Президента України «Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і  талановитих дітей і молоді», проект Концепції профільного навчання в старшій школі.

Науково-теоретичною базою досвіду є  досвід таких вчених, як: Ананьєв Б. Г., Баханов К.О., Гадецький М.В.,  Хлєбнікова Т.М,  Роджерс К.,  Колеченко  А.К., Хуторський А.В.

Стисла анотація досвіду. Вид проекту за характером новизнимодифікаційний. Головна функція вчителя полягає в організації й стимулюванні навчального процесу, спрямованого на розвиток особистості учня, формування основних навчальних компетенцій шляхом організації продуктивної навчальної діяльності. На нашу думку, учитель повинен викликати у кожного учня впевненість, що він здатен до творчості. Це мета, яка прокладає шлях до життєвої компетентності.

Необхідно використовувати комплекс технологій, різноманітні методи, форми та засоби навчальної роботи з учнями. Їх вибір залежить, по – перше, від профільності класу, по – друге, від вікових особливостей учнів і, по – третє, від місця уроку в системі інших уроків та конкретних цілей і задач цього уроку.     Кожен з видів роботи з обдарованими дітьми має свої особливості. Учні – олімпійці повинні мати глибокі та різнобічні знання і вміння з предмету і досконало та вичерпно презентувати їх  на папері. Учасники Малої академії наук повинні мати глибокі базові знання, вміння оформляти дослідницьку роботу, яскраво і переконливо її захищати. Стимулюванню потреби в досягненнях, прагненні до творчості як цінності життя, орієнтації на успіх і якість продуктів творчої діяльності, на індивідуальне і колективне «акме» сприяє участь обдарованої молоді у Всеукраїнському турнірі юних істориків. Саме він дає не лише глибокі знання, а й розвиває вміння працювати в команді, формує компетентності соціальної взаємодії, співробітництва, конструювання нового способу вирішення задачі, розвиток критичного мислення, толерантності й уміння бачити раціональне зерно в різноманітних ситуаціях,  здатність брати на себе відповідальність, формувати якості лідера, уміння виступати публічно, відстоювати свою точку зору. Ефективною в роботі з обдарованими та мотивованими учнями є технологія ІСНД. Вона дає можливість виділити ті параметри ІСНД учня, які дозволяють підібрати форми завдань, що спрямовані на усунення недоліків в його навчальній діяльності та розвиток індивідуальних особливостей що забезпечують його високу результативність.

Практичне значення. Матеріали  узагальненого досвіду можуть бути використані в практиці інноваційних навчальних  закладів подібного типу, в класах історико-правового профілю, в індивідуальній роботі з обдарованими та мотивованими учнями.

Результативність впровадження досвіду

Запорізький багатопрофільний ліцей № 99 впевнено займає лідируючі позиції в місті та Запорізькій області за результатами олімпіад та конкурсів МАН, ЗНО. За останні 5 років учні ліцею показали такі результати:

призери ІІІ етапу олімпіад з історії – 19;

призери ІV етапу олімпіад з історії – 2;

призери ІІІ  етапу олімпіад з правознавства – 2;

призери обласного етапу  конкурсу МАН  – 19;

призери ІІІ етапу  конкурсу МАН – 2.

У 2010 році команда ліцею посіла  2 місце (м.Славута  Хмельницької обл., 28 команд), а в 2011 році – 1 місце (м. Житомир, 38 команд) на Всеукраїнському турнірі юних істориків.

Репрезентація досвіду

Досвід репрезентовано на районному, міському та обласному рівні під час проведення засідання творчої групи, обласному семінарі з даного питання, під час виступу на Шостій Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми  методики навчання історії, правознавства та суспільствознавчих дисциплін» (Харківський національний педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди. Листопад,2014р.).  Елементи досвіду використовувались під час участі в Міжнародному семінарі для вчителів історії (Меморіал Яд Вашем. Ізраїль. Жовтень, 2015р.). За напрямками роботи існують публікації в педагогічній пресі.

ТЕГИ: акмеологія, андрагогіка, позитивний освітньо-виховний простір; профільне навчання; інформатизація навчально-виховного процесу; впровадження інноваційних технологій; індивідуальний стиль навчальної діяльності (ІСНД); матриця параметрів навчального успіху обдарованого учня; створення сприятливих психолого-педагогічних умов; моніторинг навчальної діяльності.

Посилання на матеріал: Опис досвіду роботи

 

Заступник директора з методичної роботи                         Фомич І.І.

Директор ЗБЛ№99                                                               Солдатєнко О.В.

Методист Хортицького РМП ІАМЦ                                   Тедеєва С.В.

ДОНМС Запорізької міської ради                                     

 

 

 

Категория: Выставка 2016 | Добавил: litsey-99 (25.12.2015)
Просмотров: 581 | Теги: Выставка 2016 | Рейтинг: 5.0/4
Всего комментариев: 2
2 tatyana_pritulenko   [Матеріал]
Робота актуальна

1 tatyana_pritulenko   [Матеріал]
мені подобається

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]