Технологія портфоліо як засіб розвитку громадянської компетентності учнів

Анотація перспективного педагогічного досвіду

Номінація: «Компетентнісна освіта: виховання і розвиток»

Секція: «Виховна взаємодія»

Тема досвіду: «Технологія портфоліо як засіб розвитку громадянської компетентності учнів»

Інформація про авторів досвіду:

Мороко Лариса Володимирівна, учитель російської мови та літератури, вчитель вищої категорії, «учитель-методист», керівник шкільного МО з виховної роботи.

Нестеренко Олександра Олександрівна, вчитель англійської мови, учитель вищої категорії, «учитель-методист».

Титаренко Людмила Тимофіївна, учитель російської мови та літератури, учитель вищої категорії.

Ященко Олександр Васильович, учитель біології, «учитель-методист».

Контактна інформація про навчальний заклад (освітню установу): Запорізький багатопрофільний ліцей № 99 Запорізької міської ради Запорізької області, директор: Солдатєнко Ольга Василівна. Адреса: 69114, м. Запоріжжя, вул. Гудименка, 13-А; телефон/факс: 224-93-09, 224-93-08; e-mail: litsey99@ukr.net адреса сайту http://litsey-99.at.ua.

Провідна педагогічна ідея досвіду: дослідження ґрунтується на припущенні, що розвиток громадянської компетентності учнів буде ефективним за таких умов: гуманізація навчально-виховного процесу в закладі; вдосконалення змісту виховання; використання форм і методів виховання відповідно до індивідуальної стратегії та індивідуального стилю життя креативної особистості, здатної до творчої й дослідницької діяльності в різних галузях фундаментальних наук; цілеспрямоване набуття життєвої компетентності особистості, здатної до самопізнання, саморозвитку, самовдосконалення й самореалізації, готової до компетентної участі в громадському житті; залучення до розвитку національної свідомості особистості ліцеїстів вчителів, батьків, фахівців засобами технології портфоліо. Технологія портфоліо як засіб розвитку громадянської компетентності учнів – це нові методи спілкування з учнями, позиція ділового співробітництва з ними і залучення їх до сучасних проблем, методи, що дозволяють учням самоствердитися.

Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду: одним з істотних недоліків традиційної виховної системи є те, що цілі виховання задаються і визначаються зовнішніми чинниками, обставинами, навіть регіональними умовами, але ніяк не тим, кого безпосередньо виховують. Тому сьогодні з особливою гостротою постає питання щодо перегляду ефективності педагогічних технологій саме з точки зору наявності в них елементів,  що орієнтують учнів на самостійну постановку цілей виховання, що стає органічною складовою частиною громадянської освіти підростаючого покоління.

Розв’язання проблеми розвитку національної свідомості, громадянської компетентності учнів, як підтверджує вітчизняний і світовий досвід, є актуальним і можливе за умови оптимізації управління процесом виховання за допомогою гуманізації освіти, створення позитивного виховного простору, що має забезпечити утвердження пріоритету загальнолюдських цінностей у суспільстві, виховання людини, яка глибоко відчуває свою єдність з українським народом, поважає його духовні, моральні та культурні надбання.

Науково-теоретичною базою досвіду є ряд нормативних документів: «Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті», Закон України «Про загальну середню освіту»; Державний стандарт базової і середньої освіти, Указ Президента України «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні»; Конституція України, Концепція національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Державна цільова соціальна програма «Школа майбутнього», Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад.

У досвіді спираємося на роботи таких вчених, як: І. Бех; В. Беспалько, В. Боголюбова, В. Гузєєва, Т. Ільїна, І. Єрмаков, С. Карпенчук, М. Кларіна, М. Левіної, В. Монахова, Т. Назарової, Н. Нікандрова, Ю. Овакімяна, В. Піліповського,Д. Пузіков, Г. Селєвко, Л. Сохань, В. Сухомлинський, В. Сластьоніна, А. Умана, а також зарубіжних дослідників, як Л. Андерсон, Б. Блум, Т. Гілберт, Н. Гронлунд, Р. Мейджер й інших.

Стисла анотація досвіду: вид виховного проекту за характером новизнимодифікаційний. Використання та раціоналізація відомих педагогічних підходів, ідей, форм і методів роботи дозволяє створити конструкт, що включає цілі, задачі, зміст, форми, методи та засоби реалізації, які сприяють розвитку громадянської компетентності учнів засобами інноваційних технологій в умовах позитивного освітньо-виховного простору.

Результативність впровадження досвіду: учні ЗБЛ №99 систематично посідають призові місця на предметних олімпіадах; успішно беруть участь і отримують призи в різноманітних конкурсах обласного та всеукраїнського рівнів; займаються дослідницькою роботою в МАН. Вісник тестування і моніторингу в освіті склав рейтинг кращих шкіл України, згідно з яким багатопрофільний ліцей № 99 входить до 100 кращих шкіл України.

Репрезентація досвіду: досвід репрезентовано та реалізовано на базі Запорізького багатопрофільного ліцею №99. З метою підвищення якості виховання набутки досвіду висвітлювалися в рамках II та III Міжнародного Форуму «Особистість в єдиному освітньому просторі» (Запоріжжя, 2012, 2013 рр.); аналізуються на різноманітних методичних заходах (семінарах-практикумах, майстер-класах, засіданнях творчих груп як районного, так і обласного рівнів). Досвід було відзначено дипломом на IV Міжнародній виставці-презентації «Інноватика в сучасній освіті» у номінації «Інноваційний розвиток шкіл майбутнього – стратегічний поступ української освіти» (Київ, 2013 р.);  Золотою медаллю у числі інших розробок ЗБЛ № 99 на VІ Міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2015» у номінації «Використання сучасних інноваційних педагогічних технологій у навчально-виховній діяльності вчителя, викладача».

Теги: виховний простір, виховна система, шкільне самоврядування, громадянська компетентність учнів, всебічно розвинена особистість, національна свідомість, ментальність, життєвокомпетентністна особистість, життєтворчість, індивідуальний маршрут розвитку особистості, технологія саморозвитку особистості, технологія портфоліо, особистісно орієнтоване виховання.

Посилання на матеріал: Опис досвіду роботи

 

 

Заступник директора з методичної роботи                        Фомич І.І.

Заступник директора з виховної роботи                                      Ліпецька Г.В.

Директор ЗБЛ№99                                                               Солдатєнко О.В.

Методист  Хортицького РМП                                             Тедєєва С.В.

ІАМЦ ДОНМС Запорізької міської ради                          

Категория: Выставка 2016 | Добавил: litsey-99 (22.12.2015)
Просмотров: 639 | Теги: Выставка 2016 | Рейтинг: 5.0/3
Всего комментариев: 2
2 liliya_star   [Матеріал]
робота актуальна

1 tatyana_pritulenko   [Матеріал]
мені подобається

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]