Індивідуальна траєкторія навчально-виховної діяльності учня – основа формування самодостатньої особистості

АНОТАЦІЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ

Номінація: «Компетентнісна освіта: виховання і розвиток»

Секція:  «Виховна взаємодія»

Тема досвіду:  «Індивідуальна траєкторія навчально-виховної діяльності учня – основа формування самодостатньої особистості»

Інформація про автора досвіду:

Чередниченко Інна Борисівна,

учитель фізики, учитель вищої категорії

Контактна інформація про навчальний заклад (освітню установу): Запорізький багатопрофільний ліцей № 99 Запорізької міської ради Запорізької області.

Директор: Солдатєнко  Ольга Василівна

Адреса школи:  69114, місто Запоріжжя, вулиця Гудименка, 13-А;

тел.: (061)224-93-08 (09); email: litsey99@ukr.net

 сайт ліцею http: litsey-99.at.ua

         Провідна педагогічна ідея досвіду

  Провідною метою Запорізького багатопрофільного ліцею №99 є формування позитивного освітнього простору, що забезпечує розкриття резервів творчого потенціалу і виховання високодуховної особистості з активною громадянською позицією, готової до компетентного вибору життєвого шляху і продовження освіти.

         Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду

В умовах українського суспільства на сучасному етапі постає необхідність формування ставлення особистості до суспільства і держави, яке проявляється в патріотизмі, національній самосвідомості, правосвідомості, політичній культурі та культурі міжетнічних відносин. І саме школа повинна завжди бути державно-громадським загальноосвітнім навчально-виховним закладом, який організовує свою діяльність у відповідності до національної культури і національних традицій, яка за змістом, формами роботи відповідає національно-культурним потребам України, її становленню і розвитку як суверенної держави.

На даному етапі в Україні йде становлення нової системи освіти, орієнтованої на входження у світовий інформаційно-освітній простір. Тому методи виховання та навчання повинні бути адекватні сучасним технічним можливостям і сприяти гармонійному входженню дитини в інформаційне суспільство.

         Науково-теоретична база досвіду

Теоретичною основою досвіду є ряд нормативних документів: "Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті", програма МОН України «Основні орієнтири виховання», Концепція переорієнтації освітньої системи ліцею №99 на компетентнісно спрямований підхід до освіти; теорії діяльнісного та особистісно спрямованого підходів до навчання, Державний стандарт базової і повної середньої освіти.

         Стисла анотація досвіду

Вид проекту за характером новизни – модифікаційний, полягає в комплексному, системному, науковому підході до технології планування виховної роботи в основній школі, у створенні системи виховної роботи класного керівника багатопрофільного ліцею шляхом інтеграції особистісно   орієнтованого підходу, технології саморозвитку особистості (за Г.К.Селєвко), технології індивідуального стилю  навчальної діяльності, інформаційно-комунікативної   технології, основних орієнтирів виховання та основних принципів національно-патріотичного виховання.

Зміни  в суспільстві вимагають нових підходів до визначення змісту діяльності педагогів. Класний керівник – духовний посередник між суспільством і дитиною в освоєнні культури, накопиченої людством. Побудова та розвиток системи виховної роботи в класі були спрямовані на формування творчої особистості, яка легко орієнтується в сучасному інформаційному світі та є справжнім патріотом своєї країни.

Модель виховної системи

Мета моєї виховної роботи  – розвиток особистості, здатної до творчого самовираження, до активної життєвої позиції в самореалізації і самовизначенні навчальної і професійної діяльності.

Задачі виховної системи:

 1. Формування розвиваючого морально і емоційно сприятливого внутрішнього і зовнішнього середовища для становлення особистості.
 2. Формування індивідуального стилю навчальної діяльності школяра.
 3. Формування високих духовно-моральних принципів та громадянської відповідальності, відданості своїй Вітчизні.
 4. Формування здорового способу життя підлітків і молоді, профілактика алкоголізму, правопорушень і бездоглядності.

Принципи виховної системи::

 1. Особистісно-орієнтовані принципи.
 2. Культурно-орієнтовані принципи.
 3. Діяльнісно-орієнтовані принципи.
 4. Ліцей – частина освітнього та зовнішнього середовища:

Напрями роботи з класом:

 • цивільно-патріотичне виховання;
 • духовно - моральне виховання;
 • інтелектуальний розвиток;
 • художньо - естетичне виховання;
 • трудове виховання;
 • спортивно-оздоровче виховання;
 • профілактика асоціальної поведінки;
 • робота з батьками.

Цілі впровадження ІСНД:

 • для з'ясування причин неуспішності учня в предметі;
 • для роботи в режимі індивідуальної траєкторії навчання;
 • для забезпечення диференціації навчального процесу в умовах класно-урочної системи та/або для забезпечення індивідуальної психолого-педагогічної підтримки на уроках;
 • для проектування або вибору вчителем форми роботи і педагогічної взаємодії в предметній позаурочній діяльності;
 • для розвитку здатності дітей до саморозвитку;
 • для управління зростання професійної компетентності вчителя.

Можливості ІКТ як засіб організації і оснащення виховного процесу:

 • як засіб для створення інформаційно-методичних матеріалів і документів;
 • як засіб забезпечення наочності (презентації, відеоролики, відеофільми та інші демонстраційні форми);
 • як засіб пошуку, обробки та зберігання інформації ;
 • як засіб комунікації (сайт, електронна пошта, форуми, чати тощо).

Завдання громадянсько - патріотичної культури школярів:

 • виховувати особистість, яка усвідомлює гідність людини, терпимість;
 • формувати вміння розв'язувати конфлікти ненасильницьким шляхом;
 • виховувати громадянські почуття школярів: повагу до свого народу, тягу до місця свого народження;
 • формувати шанобливе ставлення до життя, усвідомлення права кожного на життя;
 • сприяти відсутності ксенофобії у ставленні до представників різних народів;
 • виховувати «Людину світу» з глибоким національним корінням та почуттям патріотизму, національної самосвідомості;
 • формувати громадянську позицію учня: «Я - українець».

Результативність впровадження досвіду

 • підвищення мотивації учнів до навчання;
 • підвищення пізнавальної активності учнів;
 • активна, результативна  участь учнів класу в учнівських олімпіадах та захисті робіт МАН;
 • вміння працювати з різними джерелами інформації;
 • підвищення кваліфікації вчителів;
 • можливість інтерактивності та оперативного зворотного зв'язку;
 • активне громадянсько-патріотичне життя учнів;
 • створення комфортного середовища всередині класу.

Репрезентація досвіду

 1. Досвід  представлено на конкурсі «Класний керівник-2015».
 2. Досвід  представлено на засіданні творчої групи «Духовність» у процесі реалізації завдань дослідно-експериментальної  роботи. 
 3. Доповідь  про використання традиційних засобів  ІКТ представлено на засіданні творчої групи «Інформатизація» та предметно-методичної кафедри.
 4.  Досвід репрезентований та використовується в ЗБЛ № 99.

 Теги: ІКТ, комунікації, особистісно орієнтовані принципи, цивільно-патріотичне виховання, профілактика асоціальної поведінки, впровадження ІСНД.

Посилання на матеріал: https://drive.google.com/folderview?id=0B1KatLaoIeOtamMxa1oybUdDSGc&usp=sharing

Опис досвіду роботи

Заступник директора з методичної роботи                           Фомич І.І.

Заступник директора з виховної роботи                                        Ліпецька Г.В.

Директор ЗБЛ№99                                                               Солдатєнко О.В.

Методист Хортицького РМП ІАМЦ                                    Тедєєва С.В.

ДОНМС Запорізької міської ради                              

 

 

 

Категория: Выставка 2016 | Добавил: litsey-99 (22.12.2015)
Просмотров: 512 | Теги: Выставка 2016 | Рейтинг: 5.0/3
Всего комментариев: 1
1 tatyana_pritulenko   [Матеріал]
мені подобається

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]