Формування картознавчої компетенції на уроках географії

Анотація перспективного педагогічного досвіду

Номінація Виставки:  «Компетентісна освіта: дидактичне наповнення»

Тема досвіду: «Формування  картознавчої  компетенції на уроках географії»

Інформація про автора досвіду:

Шматко Світлана Василівна, учитель географії вищої категорії, «учитель-методист» Запорізького багатопрофільного ліцею №99 Запорізької міської ради Запорізької області.

Контактна інформація про навчальний заклад (освітню установу): Запорізький багатопрофільний ліцей №99 Запорізької міської ради Запорізької області, директор Солдатєнко Ольга Василівна. Адреса: 69114,  м. Запоріжжя, вул. Гудименка, 13-А; тел./факс: (061)224-93-09, e-mail: litsey99@ukr.net Адреса сайту:  http://litsey-99.at.ua

         Провідна педагогічна ідея досвіду: Сучасний урок географії  не можна уявити без географічної карти. Використання географічної карти – важливий засіб пізнання навколишнього світу. Робота з картами сприяє розвитку уяви, пам’яті, логічного мислення й мовлення учнів, умінь аналізувати, порівнювати, зіставляти  й робити висновки. Вона є найбільш доступним і дуже дієвим засобом активізації навчання для розвитку самостійності учнів. З огляду на величезну роль карти й картографічного методу в географії значна увага приділяється вчителем формуванню картознавчої компетенції.

         Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду:

         Актуальність педагогічного досвіду Шматко С.В. визначається суперечністю між вимогами компетентісної парадигми освіти й реальною педагогічною практикою викладання географії, недостатньо  забезпеченої  необхідними для реалізації цього підходу організаційно-педагогічними умовами. Основні засади розвитку шкільних курсів географії розкриваються в матеріалах Державного стандарту базової і повної середньої освіти. Шкільні курси географії спрямовані на формування в учнів просторового уявлення про земну поверхню та розвиток умінь усвідомлено орієнтуватися в соціальних, економічних, суспільних, політичних і геоекологічних подіях у світі та державі. Необхідною складовою успішного навчання з географії є освоєння картографічної грамотності, адже знання карти для сучасної людини не менш важливі, ніж комп’ютерні.

         Стисла анотація досвіду:

         В основі   досвіду Шматко С.В.  лежить  наступна гіпотеза. Необхідною складовою успішного навчання з географії є освоєння картографічної грамотності, адже знання карти для сучасної людини не менш важливі, ніж комп’ютерні. Карта є особливою й специфічною основою, що використовується поряд з текстовим викладом і в географічних дослідженнях, і в навчальній роботі, і при самостійному ознайомленні з географією певної країни чи району. Будь-який текст не може настільки зрозуміло й швидко пояснити взаємне розташування пунктів чи інших об’єктів, причому в будь-яких поєднаннях, як це відображає карта. Картознавча компетентність учнів забезпечує досягнення багатьох навчальних та життєвих завдань людини.

         Мета досвіду полягає в створенні оптимальних умов на уроках географії  для формування картознавчої компетенції в учнів Запорізького багатопрофільного ліцею №99 методами інформаційних, проблемних, інтерактивних, ігрових технологій в навчально-виховному процесі засвоєння знань.

         Педагогічне дослідження проводилось в умовах навчально-виховного процесу на базі  багатопрофільного ліцею №99 м. Запоріжжя з метою:

  -   розкрити сутність, виявити зміст і структуру поняття «картографічна компетенція»;

  - визначити показники та рівні сформованості картографічної компетентності учнів ліцею;

  -    розробити технологію навчання, що сприяє формуванню картографічної компетентності учнів;

 -  систематизувати, застосувати й поширити в педагогічному середовищі   ефективні методи й прийоми формування картознавчої компетенції  під час вивчення шкільного курсу географії.

           Вид досвіду за характером новизни - модифікаційний. Оригінальне цілеспрямоване використання та раціоналізація відомих педагогічних ідей, технологій, форм і методів викладання географії дозволяє автору вибудувати ефективну педагогічну систему, спрямовану на формування й розвиток життєвокомпетентності особистості.

           Новизною досвіду є комплексний характер методологічної основи досвіду (проблемно-цільовий,  системний,  компетентісно  спрямований, стратегічно-прогностичний). Визначення та обґрунтованість критеріїв, показників та рівня сформованості картографічної компетентності учнів ліцею №99, виявлення та  підтвердження педагогічних умов, що забезпечують формування картографічної компетентності ліцеїстів.

           Теоретичною основою досвіду є ряд нормативних документів: "Національна доктрина розвитку освіти України у XXI столітті", Концепція переорієнтації освітньої системи ліцею №99 на компетентнісно спрямований підхід до освіти; теорії діяльнісного та особистісно спрямованого підходів до навчання, Державний стандарт базової і повної середньої освіти.

Аналіз досвіду та результати експерименту підтвердили не тільки робочу гіпотезу, але й припущення про те, що формування життєвої  компетентності особистості потребує спеціально організованої творчої діяльності, спрямованої на ії формування та розвиток.

         Результативність впровадження досвіду:

         Практична значущість досвіду полягає в тому, що  його висновки створюють передумови для успішного вирішення проблеми формування картознавчої компетенції учнів ліцею №99. Завершена розробка алгоритмів характеристик різних географічних об’єктів, алгоритмів роботи з підручником, контурною картою, атласом, різними видами карт. Створена картотека практичних прийомів роботи з формування картознавчої компетенції як традиційних, так й інтерактивних, розроблено дидактичні матеріали. Практичні рекомендації, методи та прийоми формування картознавчої компетенції  можуть бути застосовані в ЗНЗ Хортицького району та м. Запоріжжя.

         Результатом впровадження досвіду є участь учнів  у конкурсах творчих робіт, конкурсі «Геліантус»; призові місця в районному, обласному та всеукраїнському етапах  предметної олімпіади з географії. За 2010-2015 рр. вчитель підготувала 46  переможців районного етапу предметної олімпіади з географії, 32 – переможців обласного етапу, 2– всеукраїнського.

Використовувати досвід може кожний вчитель, який володіє методикою організації   самостійної роботи, вміє користуватися ТЗН  і бажає застосовувати  цю технологію у своїй педагогічній роботі.

         Репрезентація досвіду:         

         Досвід репрезентований на різних методичних заходах: засіданнях   шкільних та районних методоб’єднань, практико-орієнтованих семінарах, педрадах;  активно використовується в навчально-виховній діяльності в позитивному освітньо-виховному просторі ЗБЛ № 99. Протягом останніх років були проведені семінари для вчителів району за такими актуальними темами: «Завдання географії у період реформування школи», «Підвищення мотивації в навчанні географії», «Практичні роботи в навчанні географії», «Здоров’язбережувальні  технології на уроках географії»; участь в  обласному семінарі  при КЗ «ЗОІППО» «Місія школи ХХІ століття»; майстер-клас за темою: «Світове господарство» та ін. У 2013-2014 н.р. досвід представлено на районному етапі конкурсу «Учитель року - 2014» ( І місце), обласному етапі – І місце та на республіканському рівні. У  2013-2015 роках досвід було представлено на міському семінарі «Формування картографічних компетенцій на уроках географії», організованому ІАМЦ, та проведено майстер-клас для слухачів курсів підвищення кваліфікації при КЗ «ЗОІППО».  У березні 2015 р. для майбутніх учасників конкурсу «Учитель року»  також представлено майстер-клас за  темою «Формування картографічних компетенцій на уроках географії» .

Теги:  Картографічна компетенція, функції географічної карти, розуміти карту, читати карту, знати карту, електронні географічні карти, контурні карти, карти-анаморфози, ментальні карти, прийоми роботи з картами.

 

Посилання на матеріал:  http://litsey-99.at.ua/index/shmatko/0-147

Опис досвіду роботи

Заступник директора з методичної роботи                         Фомич І.І.

Директор ЗБЛ№99                                                               Солдатєнко О.В.

Методист  Хортицького

РМП ІАМЦ ДОНМС Запорізької міської ради                            Тедєєва С.В.

 

Категория: Выставка 2016 | Добавил: litsey-99 (22.12.2015)
Просмотров: 1213 | Теги: Выставка 2016 | Рейтинг: 5.0/2
Всего комментариев: 1
1 tatyana_pritulenko   [Матеріал]
мені подобається

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]