Пятница
23.08.2019
05:06
Поиск
Конкурсы
 • Статистика сайта
                                 
  Всего чел. на сайте:
  Новых за месяц: 2
  Новых за неделю: 1
  Новых вчера: 1
  Новых сегодня: 0
  Счетчики
  Онлайн лист
  Онлайн всего: 1
  Гостей: 1
  Пользователей: 0
  Cегодня нас посетили
  Інформація

  Прозорість та інформаційна відкритість


  Освітні програми | Фінанси | Звітність | Інше

  Участь в експерименті всеукраїнського рівня за темою "Формування багатомовності дітей та учнів: прогресивні європейські ідеї в українському контексті"
  Прийом дітей до 1го класу на 2019-2020н.р.
  Страничка учителя
  Страничка Шматко С.В.
  Personagrata
  Сайт Плотниковой А.А.
  Сайт Потоцкой Е.А.
  Сайт Пожидаевой Е.Г.
  Сайт Овсяник С.Г.
  Сайт Михайленко Р.А.
  Сайт ТГ "Ортобиотика"
  Сайт Аношиной В.Ю.
  Nachalka99
  Виртуальное МО уч.информатики
  Квест знатоков информатики
  Университетское переводоведение

  Новости Osvita.ua
  Внимание!
  Данный сайт является
  единственным официальным сайтом
  Запорожского многопрофильного лицея № 99.
  За недостоверную информацию,
  размещенную на других сайтах,
  администрация лицея
  ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ
  Весь контент на сайте
  доступен по лицензии
  Creative Commons Attribution 4.0
  International license
  Приветствую ВасГость | RSS

  Главная | Регистрация | Вход
  Запорожский многопрофильный лицей №99
  Главная » Статьи » Выставка 2016

  Фасилітативний стиль педагогічної взаємодії як невід'ємна складова позитивного виховного простору в початковій школі

  Анотація перспективного педагогічного досвіду

  Номінація: «Компетентнісна освіта: виховання і розвиток».

  Секція:  «Виховна взаємодія».

  Тема досвіду: «Фасилітативний стиль педагогічної взаємодії як невід'ємна складова позитивного виховного простору в початковій школі»

  «Світ, у якому житимуть наші діти, змінюється

  у чотири рази швидше, а ніж наші школи».

  Віллард Деджет

  Інформація про авторів досвіду:

  Сахарова Світлана Андріївна, вчитель початкових класів ЗБЛ №99, педагог вищої категорії.

  Рильцева Людмила Олександрівна, вчитель початкових класів ЗБЛ №99, педагог вищої категорії, «Старший вчитель».

  Репетун Тетяна Валентинівна, вчитель початкових класів ЗБЛ №99, педагог І категорії.

  Кобець Ніна Сергіївна, вчитель початкових класів ЗБЛ №99, педагог ІІ категорії.

  Контактна інформація про навчальний заклад:

  ЗАПОРІЗЬКИЙ БАГАТОПРОФІЛЬНИЙ ЛІЦЕЙ № 99 ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ вул. Гудименка 13-а, м. Запоріжжя, 69114, тел./ факс: (061) 224-93-09, E-mail: litsey99@ukr.net ; адреса сайту http://litsey-99.at.ua

  Провідна педагогічна ідея  досвіду:

        Провідною ідеєю досвіду є створення педагогом - фасилітатором (фасилітація (від англ. Facilitate) - допомагати, полегшувати, сприяти, посилювати) умов для саморозвитку та самореалізації, властивих кожній дитині природних здібностей та якостей для її успішної соціалізації.

        Запровадження фасилітативного стилю виховання та навчання молодших школярів має допомогти підтримати дитину в її прагненні  до самовдосконалення, сприяти її особистісному зростанню, розкриттю здібностей, пізнавальних можливостей, актуалізовувати ціннісне ставлення до людей, природи, національної культури на основі організації гуманістичного, діалогічного, суб’єкт-суб’єктного спілкування, атмосфери безумовного прийняття, розуміння та довіри.

      Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду:

        Час рухається вперед, і ХХІ століття ставить перед педагогами особливі завдання, які потребують негайного переосмислення змісту, методів, прийомів і технологій виховання, зміни ставлення до особистості учня як до суб’єкта, відмови від авторитарно-дисциплінарної педагогіки, створення умов для успішного самоствердження особистості школяра.   Альтернативою традиційним методам навчання і виховання є гуманістична практика.  Перебудова традиційної системи виховання і навчання здійснюється за такими напрямками: створення психологічного клімату довіри між вчителями та учнями; забезпечення співпраці у прийнятті рішень між усіма учасниками навчально-виховного процесу; актуалізації мотиваційних ресурсів навчання; розвиток  у  вчителів особливих особистісних настанов, найбільш адекватних гуманістичному навчанню, допомога вчителям та учням в особистісному розвитку.

        Процес виховання не може бути стереотипним і упередженим, він  потребує постійної модифікації, вивчення досвіду минулого та пристосування до сучасних реалій. 

  Завдання педагога створити відповідні умови для розвитку компетентнісної особистості, яка у подальшому житті зможе проявити себе як суспільно-корисна особа.

  Науково-теоретична база досвіду:

        В сучасній педагогіці існує багато визначень поняття «фасилітація».   

        В своєму досвіді ми спираємося на таке визначення: фасилітація – це позитивний вплив на учня , на клас з метою створення сприятливої атмосфери, зростання впевненості учнів у своїх силах, стимулювання та підтримки  у них потреби в самостійній продуктивній діяльності.

  Для усвідомлення теоретичних засад формування педагогічної фасилітації потрібно звернутися  до наукового доробку вітчизняних і зарубіжних учених, в якому досліджуване явище має свої витоки, насамперед, до гуманістичної парадигми існування людства, що належить до числа фундаментальних ідей світової педагогіки: фасилітуюча взаємодія (О.Димова), фасилітуюче спілкування (О.Врублевська, В.Суміна), фасилітаційний вплив (Г.Балл, О.Кондрашихіна),  гуманістична концепція формування особистості (К.Роджерс), взаємозв’язок спілкування з розвитком  особистості  (О.Леонтьєв,  Б.Ломов, І.Зимня,  Л.Виготський,  ). Молодший шкільний вік за І.Д.Бехом виявляється сприятливим щодо виховання у дитини фундаментального для її морального розвитку новоутворення, яким є здібність цінувати особистість людини. М. Красовицький вважає за необхідне зберегти усе найкраще, що виправдало себе у виховній практиці педагогів-гуманістів.

  Стисла анотація досвіду:

         У досвіді розглянуто проблему формування педагогічної фасилітації вчителя як специфічного виду його педагогічної діяльності. Проаналізовано традиційні погляди  на розуміння вченими сутності педагогічної фасилітації вчителя та сучасні  підходи до її формування .  Науково  обґрунтовано  сутність, структурно-компонентний склад досліджуваного феномена, визначено способи формування  педагогічної фасилітації  на учнів у процесі навчання.

        Вид роботи за характером новизнимодифікаційний. Використання та раціоналізація відомих педагогічних підходів, ідей, форм і методів роботи дозволяє створити комплексну систему культорологічної освіти, що включає цілі, задачі, зміст, форми, методи та засоби реалізації, які сприяють підвищенню якості виховання  засобами як традиційних, так і інноваційних технологій (інтерактивних, комп’ютерних, ІСНД) в умовах позитивного освітньо-виховного простору.

  Результативність впровадження досвіду:

       Практична значущість досвіду полягає в створенні передумов для успішного вирішення таких проблем:

  • забезпечення сприятливого психологічного клімату в класі;
  •  формування свідомого громадянина, патріота, професіонала, тобто людини  з притаманними особистісними якостями й рисами характеру, світоглядом і способом мислення, почуттями, вчинками та поведінкою, спрямованими на саморозвиток та розвиток демократичного громадянського суспільства в Україні засобами виховання в колективі.

       Результатом впровадження досвіду є  зростання зацікавленості та ініціативності вихованців в активній співпраці, спілкуванні (в межах одного класу,  в класах паралелі). Так в багатопрофільному ліцеї № 99 в паралелі других класів було успішно проведено низку позашкільних заходів, а  саме:

  • традиційні ліцейські заходи – День здоров’я, День ліцею, участь у місячниках та декадах, новорічні свята, свято 8 березня, «Прощавай , Букварику»;
  • започатковані заходи – Свято дружби, математичний бій, спортивне свято із залученням батьків «Новорічний єралаш», участь у тематичних виставках творчих робіт «Світ на твоїх долонях», «Козацькому роду нема переводу…», зустріч-практикум з представниками МНС, спортивне змагання між класами паралелі «Швидше, вище, сильніше».   

  Репрезентація досвіду:

  • Досвід репрезентовано  на різних методичних заходах: засіданнях   шкільних методичних об’єднань класних керівників, творчих груп та групи  «Духовність», яка діє в ЗБЛ № 99 у рамках проведення дослідно-експериментальної роботи за темою «Виховний простір як вихідна умова розвитку життєвокомпетентнісної особистості», практико-орієнтованих семінарах, педрадах, майстер – класах.
  •    Дані матеріали  використовуються в навчально-виховній діяльності в позитивному освітньо - виховному просторі на базі  ЗБЛ № 99.
  • Матеріали досвіду частково репрезентовано у фахових  інтернет -виданнях.    

  Тегі: фасилітація, педагогічна фасилітація, фасилітатор, виховання, інтерактивні технології, навчальні компетентності, комунікативна компетентність, формування особистості, пізнавальна активність,  особистісно-орієнтована компетентність.

  Посилання на матеріал: Опис досвіду роботи

  Заступник директора з виховної роботи                                      Ліпецька Г.В.

  Директор ЗБЛ№99                                                                          Солдатєнко О.В.

  Методист-координатор Хортицького

  РМП ІАМЦ ДОНМС Запорізької міської ради                            Тедєєва С.В.

  Категория: Выставка 2016 | Добавил: litsey-99 (25.12.2015)
  Просмотров: 833 | Теги: Выставка 2016 | Рейтинг: 4.7/3
  Всего комментариев: 1
  1 tatyana_pritulenko  
  Робота актуальна

  Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
  [ Регистрация | Вход ]