В категории материалов: 25
Показано материалов: 21-25
Страницы: « 1 2 3


Анотація перспективного педагогічного досвіду

Номінація виставки: «Компетентністна освіта: інтерактивне середовище».

Секція: «Хімія, біологія, екологія».

Тема: «Сучасні форми інформаційно-комунікаційної взаємодії в медіатизованому освітньому просторі сучасного уроку хімії»

Автор досвіду: 

Потоцька Олена Анатоліївна, учитель хімії та інформатики, вища категорія

 

 

Провідна педагогічна ідея досвіду

  Створення сайту вчителя відкриває для педагогічної діяльності нове середовище і нові можливості. Сайт стає робочим інструментом вчителя і поступово починає використовуватися в навчальній діяльності для організації взаємодії педагогів, вчителів, батьків: при дистанційному навчанні учнів, при організації проектної діяльності для проведення опитувань і телекомунікаційних заходів, при організації взаємодії педагогів, вчителів, батьків та ін.

Систематизована хмара інформації на сайті вчителя виступає як засіб організації навчання. Регулюючи даний процес і визначаючи поле діяльності кожного учня, вчитель персоніфікує процес навчання, вибудовує індивідуальну траєкторію розвитку учня.

Выставка 2016 | Просмотров: 571 | Добавил: litsey-99 | Дата: 21.12.2015

АНОТАЦІЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ

 

Номінація :  «Компетентнісна освіта: технології та управління»

 Тема:  «Здоров’язбережувальний простір як багаторівневе соціально організоване виховне середовище»

Інформація про авторів досвіду:

вчителі Запорізького багатопрофільного ліцею №99 Запорізької міської ради Запорізької області:

 

Фомич Інна Іванівна, заступник директора з методичної роботи,  спеціаліст вищої категорії, «учитель-методист»;

Дзюба Олена Петрівна, заступник директора з навчально-виховної роботи,  спеціаліст вищої категорії, «учитель-методист»;

Задорожня Світлана Федорівна, заступник директора з навчально-виховної роботи,  спеціаліст вищої категорії, «учитель-методист»;

Педенко Олена Анатоліївна, учитель фізики,  спеціаліст вищої категорії, «старший учитель»;

Потоцька Олена Анатоліївна, учитель хімії,  спеціаліст вищої категорії;

Федоріна Жанна Анатоліївна, учитель фізичної культури, спеціаліст вищої категорії.

Провідна педагогічна ідея досвіду

Здоров’я – поняття багатопланове. Це не лише відсутність хвороб, а й високий рівень захисних сил організму, гармонійне поєднання фізичного, психічного, духовного й соціального здоров’я як результат самодисципліни, самопізнання, самореалізації на основі стійкої потреби бути здоровим.

Більшу частину доби дитина проводить у школі. Тож основним завданням процесу навчання є не тільки навчити, сформувати певні вміння та навички, розвинути творчий потенціал, а й максимально зберегти здоров’я учнів. Організація навчально-виховного процесу як багаторівневого соціально організованого середовища на основі здоров’язбережувальних технологій сприяє формуванню розвиненої й творчо мислячої особистості, що володіє міцними базовими знаннями з  навчальних предметів за умови збереження й зміцнення фізичного, психічного та морально-психологічного здоров’я учнів як найвищої загальнолюдської цінності.

Выставка 2016 | Просмотров: 969 | Добавил: litsey-99 | Дата: 21.12.2015

Анотація перспективного педагогічного досвіду

Номінація виставки: «Компетентнісна освіта: специфіка навчальних  предметів»

Секція: «Українська та російська філологія»

 Тема досвіду: «Проектна діяльність як невід’ємний компонент формування інтелектуально-мовної компетенції»

Інформація про авторів:

Кошель Тетяна Василівна, учитель російської мови та літератури, категорія – вища, «Учитель-методист»

 

Провідна педагогічна ідея

Дослідити видову різноманітність уроків розвиваючого та  особистісно орієнтованого навчання у світлі сучасних інноваційних технологій, таким чином спрямувати роботу вчителя на виховання самодостатньої й компетентної особистості учня.  Засобами проектної діяльності створити умови для підвищення теоретичної компетентності учнів –  це знання про те, що і як потрібно робити для засвоєння знань та саморозвитку (використання правил, алгоритмів, пам'яток, рекомендацій); творчої компетентності  – це створення текстів у різній стильовій і типовій обробці; морального й естетичного ставлення до світу. Відповідно до цього існує мета: у процесі проектної діяльності формування навичок правильного мовлення учнів, багатого, комунікативного й доцільного, – тобто, формування інтелектуально-мовної компетенції.

Выставка 2016 | Просмотров: 451 | Добавил: litsey-99 | Дата: 21.12.2015

Анотація перспективного педагогічного досвіду

Номінація Виставки:  «Компетентнісна освіта: специфіка навчальних предметів»

Секція «Іноземні мови»

Тема досвіду: «Інтерактивне навчання як засіб розвитку креативності та обдарованості учнів на уроках англійської мови»

(Розміщено за посиланням: http://englishlove.jimdo.com/методическая-копилка/научная-методическая-работа/)

Інформація про авторів досвіду: 

Діордієва Надія Миколаївна, вчитель англійської мови, спеціаліст стаж роботи – 5 років, власний сайт http://englishlove. jimdo. com/

 

Провідна педагогічна ідея досвіду: Дослідження проблеми даної розробки ґрунтується на припущенні, що розкриття творчого потенціалу, обдарованості учнів, підвищення якості навчання англійської мови та формування життєвокомпетентнісної особистості буде ефективним за умов використання різноманітних інноваційних та інтерактивних форм, методів, прийомів навчання. Творчість є найвищим виявом розвитку людського розуму.  Творча здібність – це здатність пізнавати, вміння знаходити рішення в нестандартних ситуаціях, це спрямованість на відкриття нового й здатність глибокого усвідомлення свого досвіду.  Творча діяльність створює умови для самореалізації, що, у свою чергу, веде до особистісного зростання.   Реалізація цієї ідеї неможлива без розробки та впровадження відповідних технологій навчання. 

 

Выставка 2016 | Просмотров: 824 | Добавил: litsey-99 | Дата: 21.12.2015

АНОТАЦІЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ

Номінація:  «Компетентісна освіта: технології та управління»

Тема досвіду: «Проектування моделі акмеологічної школи на основі формування особистісно конструктивної взаємодії  педагогів та ліцеїстів»

Інформація про авторів досвіду

Бережна Ольга Миколаївна, заступник директора з навчально-виховної роботи, учитель вищої категорії, «учитель-методист» Фомич Іна Іванівна, заступник директора з методичної роботи, учитель вищої категорії, «учитель-методист» Діордієва Наталя Василівна, вчитель історії ЗБЛ №99, учитель вищої категорії, «учитель-методист»

Провідна педагогічна ідея

Дослідження та вирішення  проблеми поєднання акмеологічного та андрагогічного підходів у позитивному освітньо-виховному просторі ліцею. Акмеологічний простір розуміється як психолого-педагогічний проект, метою якого є розвиток життєвокомпетентісної творчої особистості. Сама ж сутність проектування полягає у створенні й реалізації системи наукових орієнтирів, які задають технологічний вектор діяльності педагога і взаємодії учнів на основі формування особистісно конструктивних відносин, спрямованих на успішне досягнення високих результатів навчання та реалізації навчально-виховної мети – розвитку духовно зрілої компетентнісної особистості, здатної до професійної самореалізації.

Выставка 2016 | Просмотров: 574 | Добавил: litsey-99 | Дата: 21.12.2015


1-10 11-20 21-25