В категории материалов: 25
Показано материалов: 11-20
Страницы: « 1 2 3 »


АНОТАЦІЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ

Номінація Виставки:  Компетентнісна освіта: початкова та дошкільна

Секція: «Початкова освіта»

Тема інноваційної розробки: «Здоров’язбережувальні технології в позитивному освітньо-виховному просторі початкової школи»

 Автори розробки:

Морозова Ірина Анатоліївна - вчитель початкових класів Запорізького багатопрофільного ліцею №99 

Запорізької міської ради Запорізької області, вчитель вищої категорії;

Дукова  Марина  Павлівна  –    вчитель початкових класів Запорізького багатопрофільного ліцею № 99  Запорізької міської ради Запорізької області, учитель  вищої категорії,  «старший учитель»;

Сіреньок Людмила Анатоліївна - вчитель початкових класів  Запорізького багатопрофільного ліцею № 99  Запорізької міської ради Запорізької області, учитель вищої категорії, «старший учитель»;

Репетун Тетяна Валентинівна - вчитель початкових класів  Запорізького багатопрофільного ліцею № 99  Запорізької міської ради Запорізької області, спеціаліст I категорії.

Провідна педагогічна ідея досвіду

     Здоров'я – безцінне надбання не тільки кожної людини, але й усього суспільства. Останнім часом все помітнішим стає катастрофічне погіршення стану здоров'я учнів. Поряд з несприятливими соціальними й  екологічними факторами визнається й негативний вплив школи на здоров'я дітей. Ідеї пріоритетності та значущості здоров'я та здорового способу життя для розвитку цивілізації не для всіх очевидні. Такі соціальні вади, як бездуховність, алкоголізм, наркоманія, злочинність, розростаючись, калічать психічне й фізичне здоров'я нації і часом зводять нанівець всі зусилля педагогів щодо виховання підростаючого покоління.

Выставка 2016 | Просмотров: 679 | Добавил: litsey-99 | Дата: 22.12.2015

Анотація перспективного педагогічного досвіду

Номінація Виставки: «Компетентнісна освіта: специфіка навчальних предметів»

Секція: «Українська та російська філологія»

Тема досвіду: «Система позакласної роботи вчителя-словесника як засіб емоційно-ціннісного розвитку особистості учнів»

Інформація про авторів досвіду

Малахова Олександра Миколаївна,

вчитель російської мови та літератури  (інтегрований курс), куратор шкільної преси; вчитель вищої категорії, педагогічне звання – «Учитель-методист»

 

Сабанова Ольга Володимирівна, 

вчитель російської мови та літератури (інтегрований курс); вчитель вищої категорії, педагогічне звання – «Учитель-методист»

 

       Провідна педагогічна ідея досвіду

Роль вчителя-словесника у ХХІ ст. зазнає змін: на сьогодні роль вчителя – викладача мови та літератури перетворюється на роль вчителя-консультанта, тьютора. Продовженням роботи з учнями, розпочатої на уроках російської мови та літератури, є різноманітні методи і форми роботи позакласної, яка дозволяє вчителю-фасилітатору, виконуючи функцію підтримки учня, забезпечити продуктивну заміну «педагогіки вимог» на «педагогіку можливостей». Система позакласної освітньої та виховної діяльності в умовах роботи ліцею №99 як школи національних меншин та багатомовного полікультурного простору дозволяє втілити рекомендації, що зазначені в Концепції національно-патріотичного виховання учнів і молоді: сприяти формуванню «поваги до прав людини;  толерантного ставлення до цінностей і переконань представників іншої культури» на основі «взаємодії, діалогу, в ході якого учні вчаться критично мислити, вирішувати складні проблеми на основі аналізу обставин і відповідної інформації, висловлювати особисті думки, приймати рішення, брати участь у дискусіях, спілкуватися з іншими людьми».

Выставка 2016 | Просмотров: 641 | Добавил: litsey-99 | Дата: 22.12.2015

   Анотація перспективного педагогічного досвіду

Номінація Виставки: «Компетентнісна освіта: специфіка навчальних предметів»

Секція «Іноземні мови»

Тема досвіду: «Навчання різним видам читання на уроках англійської мови як засіб формування інформаційної компетентності учнів»

Інформація про автора досвіду:                   

Касьянова Наталя Юріївна, вчитель англійської мови вищої категорії, звання «cтарший учитель»

Провідна педагогічна ідея досвіду

         У практиці викладання англійської мови у школі система навчання різним видам читання потребує особливої уваги. Без високої культури читання, наголошував  В.О. Сухомлинський, немає ні школи, ні справжньої праці.     

         Читання –  це один із найважливіших засобів формування особистості, найважливіша умова формування її інтелектуальних здібностей. З одного боку, читання є предметом навчання, а з іншого, його засобом.

Выставка 2016 | Просмотров: 1672 | Добавил: litsey-99 | Дата: 22.12.2015

Анотація перспективного педагогічного досвіду

Номінація: «Компетентнісна освіта: виховання і розвиток»

Секція: «Виховна взаємодія»

 Тема досвіду: «Проектна діяльність як умова створення позитивного виховного простору для розвитку творчого потенціалу учнів»

Інформація про автора досвіду:

Медянік Лариса Миколаївна, вчитель історії,

учитель вищої категорії, «учитель-методист».

 

 

Провідна педагогічна ідея досвіду:  

створення педагогічної системи класного керівника, яка спрямована на виховання творчого потенціалу учнів ліцею за допомогою широкого впровадження у навчально-виховний процес проектної діяльності. Я вважаю, що творча проектна діяльність учнів (колективна, групова, індивідуальна) створює найбільш сприятливі умови для особистісно-орієнтованого виховання, під час якого враховується індивідуальність конкретного учня, його вільний вибір, зміст та форми роботи,  особисті інтереси. Це  засіб допомогти ліцеїсту знайти і зайняти своє місце в учнівському товаристві, зрозуміти свою роль у процесі колективної творчої роботи. Щоб досягти таких результатів, класний керівник має знайти розумний баланс між діяльністю, що спрямована на поглиблення шкільних знань та формуванням практичних вмінь, навчити свого вихованця користуватися ними у повсякденному  житті.

Выставка 2016 | Просмотров: 558 | Добавил: litsey-99 | Дата: 22.12.2015

Анотація перспективного педагогічного досвіду

Номінація: «Компетентнісна освіта: виховання і розвиток»

Секція:  «Виховна взаємодія»

Тема досвіду: "Реалізація Доктрини національно-патріотичного виховання в умовах російськомовного навчального закладу у  позитивному виховному просторі"

 Інформація про авторів досвіду:


 

 

 
Погорелова Наталія Вікторівна, вчитель української мови та літератури, вчитель вищої категорії, «учитель-методист» Мороз Оксана Григорівна, вчитель української мови та літератури, вчитель вищої категорії, «учитель-методист» Земляна Ірина Миколаївна, вчитель французької мови, вчитель вищої категорії, «учитель-методист» Гумен Марина Анатоліївна, вчитель трудового навчання, вчитель другої  категорії

         Провідна педагогічна ідея досвіду: серед виховних напрямів сьогодні найбільш актуальними виступають патріотичне, громадянське виховання як стрижневі, основоположні, що відповідають як нагальним вимогам і викликам сучасності, так і закладають підвалини для формування свідомості нинішніх і прийдешніх поколінь. В основу системи національно-патріотичного виховання покладено ідею розвитку української державності як консолідуючого чинника розвитку українського суспільства та української політичної нації.

 

Выставка 2016 | Просмотров: 521 | Добавил: litsey-99 | Дата: 22.12.2015

Анотація перспективного педагогічного досвіду

Номінація: «Компетентнісна освіта: виховання і розвиток»

Тема досвіду:  «Сайт «Как помочь учиться с удовольствием?» як ефективний засіб для створення інтерактивного виховного простору (у рамках дослідно-експериментальної роботи ліцею)»

 Інформація про авторів досвіду:

вчителі Запорізького багатопрофільного ліцею №99 Запорізької міської ради Запорізької області:

Бережна Ольга Миколаївна, заступник директора з навчально-виховної роботи, учитель вищої категорії, «учитель-методист»;

Діордієва Наталя Василівна, учитель вищої категорії, «учитель-методист»;

Найдьонова Алла Іванівна, учитель інформатики, спеціаліст вищої категорії;

Овсяник Світлана Георгіївна, вчитель інформатики, спеціаліст вищої категорії, «учитель-методист»;

Педенко Олена Анатоліївна, вчитель фізики,  спеціаліст вищої категорії, «старший    учитель»;

Потоцька Олена Анатоліївна,  спеціаліст вищої категорії;

Фомич Інна Іванівна, заступник директора з методичної роботи, спеціаліст вищої категорії, «учитель-методист»;

Чередниченко Інна Борисівна,  учитель фізики, спеціаліст вищої категорії.

Провідна педагогічна ідея досвіду

Національною доктриною розвитку освіти в Україні в XXI столітті визначено, що одним з пріоритетних напрямів її розвитку є впровадження у всі ланки освітньої галузі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. Метою Запорізького багатопрофільного ліцею №99 є формування єдиного позитивного освітнього простору, який забезпечує розкриття резервів творчого потенціалу і виховання високодуховної особистості з активною громадянською позицією, готової до компетентного вибору життєвого шляху і продовження освіти. Провідна ідея: створення сайту «Как помочь учиться с удовольствием?» як одного з компонентів розвинутого інформаційного простору з метою розповсюдження та репрезентації результатів дослідно-експериментальної, інноваційної діяльності навчального закладу; забезпечення широкого доступу соціальної громадськості та педагогічних колективів інших навчальних закладів до інформації.

Выставка 2016 | Просмотров: 553 | Добавил: litsey-99 | Дата: 22.12.2015

Анотація перспективного педагогічного досвіду

Номінація Виставки:  «Компетентісна освіта: дидактичне наповнення» 

Тема досвіду: «Формування  картознавчої  компетенції на уроках географії»

 Інформація про автора досвіду: 

​Шматко Світлана Василівнаучитель географії вищої категорії, «учитель-методист» Запорізького багатопрофільного ліцею №99 Запорізької міської ради Запорізької області.

         Провідна педагогічна ідея досвіду: Сучасний урок географії  не можна уявити без географічної карти. Використання географічної карти – важливий засіб пізнання навколишнього світу. Робота з картами сприяє розвитку уяви, пам’яті, логічного мислення й мовлення учнів, умінь аналізувати, порівнювати, зіставляти  й робити висновки. Вона є найбільш доступним і дуже дієвим засобом активізації навчання для розвитку самостійності учнів. З огляду на величезну роль карти й картографічного методу в географії значна увага приділяється вчителем формуванню картознавчої компетенції.

Выставка 2016 | Просмотров: 1183 | Добавил: litsey-99 | Дата: 22.12.2015

АНОТАЦІЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ

Номінація: «Компетентнісна освіта: виховання і розвиток»

Секція:  «Виховна взаємодія»

Тема досвіду:  «Індивідуальна траєкторія навчально-виховної діяльності учня – основа формування самодостатньої особистості»

Інформація про автора досвіду:

Чередниченко Інна Борисівна,

учитель фізики, учитель вищої категорії

 

 Провідна педагогічна ідея досвіду

  Провідною метою Запорізького багатопрофільного ліцею №99 є формування позитивного освітнього простору, що забезпечує розкриття резервів творчого потенціалу і виховання високодуховної особистості з активною громадянською позицією, готової до компетентного вибору життєвого шляху і продовження освіти.

Выставка 2016 | Просмотров: 508 | Добавил: litsey-99 | Дата: 22.12.2015

Анотація перспективного педагогічного досвіду

Номінація: «Компетентнісна освіта: виховання і розвиток»

Секція:  «Психологічний супровід»

Тема інноваційної розробки: «Сайт PersonaGrata як альтернативна форма життєвої навігації та психологічного он-лайн супроводу»

Інформація про автора досвіду:

Холох Ірина Миколаївна, практичний психолог

 

  Махончук Анастасія Сергіївна, практичний психолог

  

Провідна педагогічна ідея

Одним з інноваційних засобів у формуванні життєвої навігації та психологічного супроводу учнів може бути медіапростір. Застосування ресурсів медіапростору, зокрема сайту психологічної служби, дає можливість особистості набувати досвіду позитивних змін, поступово відбувається поглиблене самопізнання, самосприйняття, гармонізація особистості, особистісне зростання; особистість  учні оволодівають навичками рефлексії та вмінням аналізувати власну поведінку; формується  соціальна та комунікативна компетентність.

Выставка 2016 | Просмотров: 435 | Добавил: litsey-99 | Дата: 22.12.2015

Анотація перспективного педагогічного досвіду

Номінація виставки: «Компетентністна освіта: специфіка навчальних предметів»

Секція: «Хімія, біологія, екологія»

Тема: «Інформаційно-комунікаційні технології як засоби реалізації ідей особистісно орієнтованого навчання хімії у класах гуманітарного профілю»

Автор досвіду: 

Потоцька Олена Анатоліївна, учитель хімії та інформатики, вища категорія

 

 

Провідна педагогічна ідея досвіду

Реалізація ідей особистісно орієнтованого навчання і діяльнісного підходу навчання хімії в класах гуманітарного профілю шляхом широкого використання сучасних інформаційно-комунікативних технологій та Інтернет-ресурсів.  

Выставка 2016 | Просмотров: 672 | Добавил: litsey-99 | Дата: 21.12.2015


1-10 11-20 21-25