В категории материалов: 25
Показано материалов: 1-10
Страницы: 1 2 3 »


Анотація перспективного педагогічного досвіду

Номінація Виставки: «Компетентнісна освіта: виховання і розвиток»

Секція: «Виховна взаємодія»

Тема досвіду: «Шкільний музей як складова позитивного виховного та розвиваючого освітнього простору ліцею»

 

Інформація про автора досвіду

Сілюк Ольга Петрівна,

керівник шкільного музею на громадських засадах; керівник  гуртка «Подорож у світ музею», учитель музичного мистецтва Запорізького багатопрофільного ліцею №99 Запорізької міської ради Запорізької області

 

Тедєєва Світлана Валеріївна,

науково-методичний керівник з питань музейної справи; методист Хортицького районного методичного підрозділу  Інформаційно-аналітичного методичного центру департаменту освіти, науки, молоді та спорту Запорізької міської ради;  вчитель історії та правознавства, спеціаліст вищої категорії, педагогічне звання – «Учитель-методист», Відмінник освіти України

 

Провідна педагогічна ідея досвіду

         Підготовка учнів до взаємодії з соціальним середовищем, до особистісної самореалізації за допомогою засвоєння комплексу знань, формування відповідних компетенцій на засадах музейної педагогіки - одне із завдань педагогічного колективу ліцею.

 

Выставка 2016 | Просмотров: 759 | Добавил: litsey-99 | Дата: 29.01.2016 | Комментарии (3)

Анотація перспективного педагогічного досвіду
Номінація Виставки: «Компетентнісна освіта: специфіка навчальних предметів»
Секція: «Історія та правознавство»
 
Інформація про автора досвіду
Тедєєва Світлана Валеріївна, 
методист Хортицького районного методичного підрозділу Інформаційно-аналітичного методичного центру департаменту освіти, науки, молоді та спорту Запорізької міської ради;  вчитель історії та правознавства, спеціаліст вищої категорії, педагогічне звання – «Учитель-методист», Відмінник освіти України 
 
Провідна педагогічна ідея досвіду
Сутність ідеї науково-педагогічного дослідження  полягає у заміні методики навчання правознавству, заснованої на механізмах запам'ятовування, технологією переробки знань в процесі їх сприйняття і засвоєння за допомогою багатовимірних дидактичних інструментів, «знарядь розумової праці», що допомагає учневі подолати пізнавальні труднощі на основних етапах навчального процесу; створює організаційно-методичні та технологічні умови для формування у нього здатності все більш самостійно і ефективно здійснювати навчальну діяльність.
Выставка 2016 | Просмотров: 774 | Добавил: litsey-99 | Дата: 28.01.2016 | Комментарии (1)

Анотація перспективного педагогічного досвіду

Номінація: «Компетентнісна освіта: виховання і розвиток».

Секція:  «Виховна взаємодія».

Тема досвіду: «Фасилітативний стиль педагогічної взаємодії як невід'ємна складова позитивного виховного простору в початковій школі»

«Світ, у якому житимуть наші діти, змінюється

у чотири рази швидше, а ніж наші школи».

Віллард Деджет

Інформація про авторів досвіду:

Сахарова Світлана Андріївна, вчитель початкових класів ЗБЛ №99, педагог вищої категорії.

Рильцева Людмила Олександрівна, вчитель початкових класів ЗБЛ №99, педагог вищої категорії, «Старший вчитель».

Репетун Тетяна Валентинівна, вчитель початкових класів ЗБЛ №99, педагог І категорії.

Кобець Ніна Сергіївна, вчитель початкових класів ЗБЛ №99, педагог ІІ категорії.

Провідна педагогічна ідея  досвіду:

      Провідною ідеєю досвіду є створення педагогом - фасилітатором (фасилітація (від англ. Facilitate) - допомагати, полегшувати, сприяти, посилювати) умов для саморозвитку та самореалізації, властивих кожній дитині природних здібностей та якостей для її успішної соціалізації.

Выставка 2016 | Просмотров: 1390 | Добавил: litsey-99 | Дата: 25.12.2015

АНОТАЦІЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ

Номінація:  «Компетентнісна освіта: виховання і розвиток»

Секція:  «Виховна взаємодія»

Тема :. «Рольова гра як засіб реалізації оптимальних підходів до виховання»

Інформація про автора досвіду:

Подпись: Шахміна Олена Миколаївна – вчитель початкових класів, вчитель вищої  категорії, «старший  учитель»

 

Провідна педагогічна ідея досвіду: дослідження умов використання  активного навчання, а саме рольових ігор, для забезпечення інтерактивної взаємодії всіх суб’єктів виховного процесу: як учнів, так і батьків, активізація пізнавально-оцінювальної та практичної діяльності учасників виховного процесу, організація їх взаємодії та спілкування.

Выставка 2016 | Просмотров: 709 | Добавил: litsey-99 | Дата: 25.12.2015

АНОТАЦІЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ

Номінація:  «Компетентісна освіта:специфіка навчальних предметів» 

Секція: Історія та правознавство

Тема досвіду: «Види роботи з обдарованими та мотивованими учнями під час вивчення історії: акмеологічний аспект»

 Інформація про автора досвіду:

Діордієва Наталя Василівна, вчитель історії ЗБЛ №99, вчитель вищої категорії, вчитель – методист.

 

Провідна педагогічна ідея.  Створити психолого-педагогічні, технологічні та змістовні умови для максимально високого рівня розкриття творчого та інтелектуального потенціалу обдарованих та високо мотивованих до вивчення історії учнів.

Выставка 2016 | Просмотров: 703 | Добавил: litsey-99 | Дата: 25.12.2015

АНОТАЦІЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ

Номінація:  «Компетентнісна освіта: специфіка навчальних предметів»

Секція «Математика»

Тема досвіду: «Математичні змагання як засіб підвищення якості математичної освіти мотивованих учнів»

Інформація про авторів досвіду:

Приходько Вікторія Вячеславівна, учитель математики вищої категорії, «учитель-методист».

 

Лєвіна Юлія Ігорівна, учитель математики, спеціаліст II категорії.

 

Провідна педагогічна ідея досвіду ґрунтується на припущенні, що досягнення високих результатів середньої та вищої природничо-наукової освіти спостерігатиметься за умови популяризації математичних ідей, активізації творчої діяльності вчителів, посиленні мотивації навчання та успішного засвоєння математичних знань, виявлення та підтримки талановитих школярів, розвитку їх інтелектуальних здібностей не тільки за шкільною партою, на уроках математики, а й в позаурочний час.

Выставка 2016 | Просмотров: 866 | Добавил: litsey-99 | Дата: 25.12.2015

АНОТАЦІЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ

Номінація Виставки: «Компетентнісна освіта: інтерактивне середовище»

Секція «Інформатика»

Тема досвіду:  "Створенняння ефективного сучасного банку предметних знань з інформатики на основі технології веб 2.0"

Інформація про авторів досвіду:

Овсяник Світлана Георгіївна, учитель інформатики, категорія вища, «учитель-методист» Запорізького багатопрофільного ліцею №99 Запорізької міської ради Запорізької області.

 

 

Провідна педагогічна ідея досвіду:

Шляхом застосування технології веб 2.0 створити комп’ютерну базу дидактично-методичних матеріалів, за допомогою яких змінюється роль учителя та учня. Створення на уроках інформатики умов для розкриття потенційних можливостей інтелектуально розвиненої особистості з громадянською позицією, що готова до свідомого досягнення життєвого успіху.

Выставка 2016 | Просмотров: 572 | Добавил: litsey-99 | Дата: 24.12.2015

АНОТАЦІЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ

Номінація: «Компетентнісна освіта: специфіка навчальних предметів»

Секція: «Біологія»

Тема інноваційної розробки: «Забезпечення ефективної підготовки до ЗНО з біології засобами інноваційних технологій»

 Інформація про авторів досвіду:

 Дєнєжкіна Анжеліка Валеріївна, учитель біології Запорізького багатопрофільного  ліцею № 99, «спеціаліст вищої категорії»,  «учитель-методист»;

Фролова Ольга Миколаївна, учитель біології Запорізького багатопрофільного  ліцею № 99,  «спеціаліст вищої категорії», «учитель-методист».

Провідна ідея  ґрунтується на припущенні, що широке використання інноваційних технологій, у тому числі електронних і дистанційних курсів, в умовах розвинутого єдиного інформаційного простору ліцею призведе до зростання якісних показників знань випускників при підготовці до ЗНО з природничих предметів, зокрема біології.

Електронні засоби навчання дають змогу створити індивідуальний маршрут підготовки та виступають доповненням до традиційних засобів навчання.

Выставка 2016 | Просмотров: 1063 | Добавил: litsey-99 | Дата: 22.12.2015

Анотація перспективного педагогічного досвіду

Номінація Виставки: «Компетентісна освіта: специфіка навчальних предметів»

 Секція «Іноземні мови»

Тема досвіду: «Дидактичні ігри як засіб формування комунікативних компетенцій молодших школярів на уроках англійської мови»

Автор досвіду: 

Пожидаєва Олена Геннадіївна, вчитель англійської мови, спеціаліст першої категорії, стаж роботи – 16 років, власний сайт http://deg.at.ua/.

 

Провідна педагогічна ідея досвіду: Основним видом діяльності молодших школярів є гра, тому засвоєння матеріалу в ігровій формі є найбільш природним. У свою чергу, дидактична гра створює сприятливі умови для розвитку комунікативної компетенції.

Выставка 2016 | Просмотров: 1489 | Добавил: litsey-99 | Дата: 22.12.2015

Анотація перспективного педагогічного досвіду

Номінація: «Компетентнісна освіта: виховання і розвиток»

Секція: «Виховна взаємодія»

Тема досвіду: «Технологія портфоліо як засіб розвитку громадянської компетентності учнів»

Інформація про авторів досвіду:

Мороко Лариса Володимирівна, учитель російської мови та літератури, вчитель вищої категорії, «учитель-методист», керівник шкільного МО з виховної роботи.

Нестеренко Олександра Олександрівна, вчитель англійської мови, учитель вищої категорії, «учитель-методист».

Титаренко Людмила Тимофіївна, учитель російської мови та літератури, учитель вищої категорії.

Ященко Олександр Васильович, учитель біології, «учитель-методист».

Провідна педагогічна ідея досвіду: дослідження ґрунтується на припущенні, що розвиток громадянської компетентності учнів буде ефективним за таких умов: гуманізація навчально-виховного процесу в закладі; вдосконалення змісту виховання; використання форм і методів виховання відповідно до індивідуальної стратегії та індивідуального стилю життя креативної особистості, здатної до творчої й дослідницької діяльності в різних галузях фундаментальних наук; цілеспрямоване набуття життєвої компетентності особистості, здатної до самопізнання, саморозвитку, самовдосконалення й самореалізації, готової до компетентної участі в громадському житті; залучення до розвитку національної свідомості особистості ліцеїстів вчителів, батьків, фахівців засобами технології портфоліо. Технологія портфоліо як засіб розвитку громадянської компетентності учнів – це нові методи спілкування з учнями, позиція ділового співробітництва з ними і залучення їх до сучасних проблем, методи, що дозволяють учням самоствердитися.

Выставка 2016 | Просмотров: 744 | Добавил: litsey-99 | Дата: 22.12.2015


1-10 11-20 21-25