Корекція недоліків особистісного розвитку

Асоціальність — свідчення моральної неповноцінності, відсутність вищих соціальних почуттів, ігнорування етичних норм, і нехтування своїми обов'язками, потяг до гострих відчуттів, несприйняття критики, нестійкість бажань, часта зміна настрою, крайній  егоїзм.                                                        

Причини:

 1. Недоліки виховання (несформованість нормовідповідної поведінки).
 2. Дефект самооцінки.
 3. Нестійкість нервових процесів.
 4. Асоціальність сім'ї.                                                
 5. Відсутність знань етичних норм.

Корекція:

 проводити бесіди з батьками, доводити до їх відома при­клади поведінки дитини; проводити заняття з етики з асоціальни­ми дітьми, давати змогу таким дітям потрапляти у становище жер­тви агресії інших дітей (самоаналіз «Чи гарно бути у такому стано­вищі?»).

         Замкненість — відсторонення від товариства внаслідок ослаб­лення емоційного зв'язку з ним.

Ознаки:

 уникнення товариства, сором'язливість, емоційна хо­лодність, пригнічений настрій, підозрілість, незадоволений вигляд, недовіра.

Причини:               ,

 1. Тривалий стрес.
 2. Несформованість комунікативних здібностей.
 3. Невдачі.
 4. Дефект самооцінки.

Корекція:

акцент на позитивних якостях, зміцнення віри в учня (сина, доньку, онука, брата...), підкреслення позитивних рішень і дій дитини, заохочення до позитивного сприйняття, виявлення терпін­ня, формування комунікативних вмінь.

         Невпевненість — переживання людиною своєї неспроможності досягти тих чи інших життєвих цілей, виоратись із певними зада­чами внаслідок заниження самооцінки.

Ознаки:

 знижений життєвий тонус, песимізм, тривожність, почуття провини, самозвинувачення, покірність, смиренність, сором'язливість.

Причини:

 1. Надмірна вимогливість.
 2. Передбачення невдачі.
 3. Хвороблива самокритика.
 4. Зниження успіху з метою попередження ще більшого провалу.

Корекція:

 розвивати адекватні можливостей і домагання (стави­ти адекватні цілі), викликати почуття симпатії до себе та самопова­ги, виховувати сміливість, усвідомлення потреби в самому собі.

         Екстернальиість — схильність людини приписувати відповідаль­ність за результати своєї діяльності якимось зовнішнім силам.

Ознаки:

 невпевненість у власних силах, неврівноваженість, гос­тре емоційне реагування ііа обставини, прагнення відкласти свої на­міри на невизначений термін, страх щось змінити, схильність змі­нювати свої погляди, агресивність, недоброзичливість.

Причини:

 1. Занадто висока опіка батьків або авторитетне ставлення.
 2. Нереалістична самооцінка.

Корекція:

ставити в ситуацію, коли від їх самостійного вибору залежить подальший розвиток події, заохочувати до ініціативності, пов'язаної з ризиком, хвалити за проявлену рішучість.

         Естетична нечутливість — якість особистості, що виявляється у відсутності емоційного відгуку під час сприймання об'єктів, яким притаманна естетична цінність.

Ознаки:

 надмірний раціоналізм, пошук практичної користі, спо­живацька авторитарна життєва орієнтація сім'ї, зневажливе став­лення до «жіночих» цінностей.

Корекція:

 через створення багатого естетичного оточення, підви­щення культури міжособистісних взаємин; звертати увагу на кра­сиве, прекрасне (парк, театри, фонтани, галереї...), виробляти кри­терії високої краси, тренувати творчу увагу.

         Схильність до нечесної поведінки — брехня, свідоме заперечен­ня того, що відповідає дійсності.

Мотиви:

 1. Уникнення сорому.
 2. Прагнення досягти чогось, якщо не виходить іншими методами.

Захист друзів, самозахист.

 1. Здобування визнання.
 2. Засіб особистого життя, маніпулювання дітьми.

Корекція:

 наголошувати на необхідності говорити правду; викри­вати кожний факт брехні, не соромлячи при цьому дитину, а підво­дячи її до цього фразою «Мені приємно було б, якби ти сказав прав­ду»; наводити приклади чесної поведінки з літературних джерел.

      Агресивність — характеризується поведінкою,спрямованою па заподіяння психологічної та фізичної шкоди іншій людині, і супро­воджується емоціональним станом гніву, ворожості, ненависті.

Ознаки:

 впертість, забіякуватість, дратівливість, гнів, вибухи злості, обурення, владність, наполягання на своєму, егоцентризм, самовпевненість, зависока самооцінка.

Причини:

 1. Реакція на приниження гідності.
 2. Наслідок обмеження самостійності.
 3. Надмірна опіка.
 4. Надмірна екстроверсія.
 5. Прояв едипового комплексу (агресія до представників певної статі).
 6. Прояв суперництва між дітьми.
 7. Гнітючий стан.

Корекція:

знизити агресію різними методами. Спочатку — мов­чання, стриманість. Через 10—15 хвилин, коли дитина вийде зі ста­лу агресії, її долають сумніви: а чого я так зробив? Тоді треба діяти: поговорити, заспокоїти.

         Тривога — емоційний стан, який виникає в ситуаціях небезпе­ки і проявляється в очікуванні несприятливого розвитку подій. Емо­ційна вразливість, спалахи емоцій, страх спілкування з незнайоми ми людьми.

Ознаки:

 підвищена напруженість, збудженість, страх перед усім новим, невпевненість у собі, очікування неприємності, підвищена   старанність, безініціативність, пасивність.

Причини:

 1. Вроджена.
 2. Залякування з мстою домагання слухняності.
 3. Результат гіперсоціального виховання (надмірна кількість заборон), комплекс провини.
 4. Розлучення батьків.
 5. Довготривала хвороба.

Корекція:

 підбадьорювати, заохочувати, висловлювати впевненість у її успіху, визначити тривогу, її причину; проводити ігри вправи.

                 Імпульсивність — особлива поведінка людини, яка полягає у схильності діяти за першим спонуканням.

Ознаки:

 нестриманість, емоційні пориви, неврахування  інтересів інших.

Для дошкільників та початкової школи — невміння чекати, здатність легко ображатись, легко відволікатись, безтурботність, скарги на образи.

Причини:

1.Вікові особливості.

2.Потурання дорослими емоційної нестриманості.

 1. Гіперактивність (різні подразники).

Корекція:

 відзначати кожну спробу стриматись, хвалити за най менший прояв терпіння.

Категория: Воспитательная система | Добавил: litsey-99 (30.01.2015)
Просмотров: 769 | Теги: корекція недоліків | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]