Всего материалов в каталоге: 74
Показано материалов: 61-70
Страницы: « 1 2 ... 5 6 7 8 »

Анотація перспективного педагогічного досвіду

Номінація Виставки:  «Компетентнісна освіта: специфіка навчальних предметів»

Секція «Іноземні мови»

Тема досвіду: «Інтерактивне навчання як засіб розвитку креативності та обдарованості учнів на уроках англійської мови»

(Розміщено за посиланням: http://englishlove.jimdo.com/методическая-копилка/научная-методическая-работа/)

Інформація про авторів досвіду: 

Діордієва Надія Миколаївна, вчитель англійської мови, спеціаліст стаж роботи – 5 років, власний сайт http://englishlove. jimdo. com/

 

Провідна педагогічна ідея досвіду: Дослідження проблеми даної розробки ґрунтується на припущенні, що розкриття творчого потенціалу, обдарованості учнів, підвищення якості навчання англійської мови та формування життєвокомпетентнісної особистості буде ефективним за умов використання різноманітних інноваційних та інтерактивних форм, методів, прийомів навчання. Творчість є найвищим виявом розвитку людського розуму.  Творча здібність – це здатність пізнавати, вміння знаходити рішення в нестандартних ситуаціях, це спрямованість на відкриття нового й здатність глибокого усвідомлення свого досвіду.  Творча діяльність створює умови для самореалізації, що, у свою чергу, веде до особистісного зростання.   Реалізація цієї ідеї неможлива без розробки та впровадження відповідних технологій навчання. 

 

Выставка 2016 | Просмотров: 833 | Добавил: litsey-99 | Дата: 21.12.2015

АНОТАЦІЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ДОСВІДУ

Номінація:  «Компетентісна освіта: технології та управління»

Тема досвіду: «Проектування моделі акмеологічної школи на основі формування особистісно конструктивної взаємодії  педагогів та ліцеїстів»

Інформація про авторів досвіду

Бережна Ольга Миколаївна, заступник директора з навчально-виховної роботи, учитель вищої категорії, «учитель-методист» Фомич Іна Іванівна, заступник директора з методичної роботи, учитель вищої категорії, «учитель-методист» Діордієва Наталя Василівна, вчитель історії ЗБЛ №99, учитель вищої категорії, «учитель-методист»

Провідна педагогічна ідея

Дослідження та вирішення  проблеми поєднання акмеологічного та андрагогічного підходів у позитивному освітньо-виховному просторі ліцею. Акмеологічний простір розуміється як психолого-педагогічний проект, метою якого є розвиток життєвокомпетентісної творчої особистості. Сама ж сутність проектування полягає у створенні й реалізації системи наукових орієнтирів, які задають технологічний вектор діяльності педагога і взаємодії учнів на основі формування особистісно конструктивних відносин, спрямованих на успішне досягнення високих результатів навчання та реалізації навчально-виховної мети – розвитку духовно зрілої компетентнісної особистості, здатної до професійної самореалізації.

Выставка 2016 | Просмотров: 585 | Добавил: litsey-99 | Дата: 21.12.2015

Тема інноваційної розробки: «Створення єдиного духовно-орієнтованого середовища відповідно до соціально-педагогічних та психологічних  потреб учнів (Проект «Духовність»)»

Автори розробки:

Ліпецька Галина Вікторівна, заступник директора з виховної роботи Запорізького багатопрофільного ліцею № 99, Мороко Лариса Володимирівна, керівник шкільного методичного об’єднання класних керівників Запорізького багатопрофільного ліцею № 99.

Актуальність інноваційної розробки

На сучасному етапі становлення Української держави за умови  складного політичного і соціально-економічного стану особливо відчутний негативний вплив на сучасну школу таких суспільних явищ, як  посилення  аморальності, злочинності, жорстокості, нігілізму підлітків. Аналіз цих деструктивних процесів у сучасному суспільстві дозволяє зробити висновок, що є небезпека виростити бездуховне покоління, не «обтяжене» інтелігентністю, порядністю, яке зневажливо ставиться до культурних та загальнолюдських цінностей, не прагне до здорового способу життя.

Воспитательная система | Просмотров: 780 | Добавил: litsey-99 | Дата: 13.05.2015 | Комментарии (0)

Внеклассная работа по английскому языку

Внеклассная работа | Просмотров: 690 | Добавил: litsey-99 | Дата: 08.04.2015 | Комментарии (0)

Материалы педсоветов коллектива Запорожского многопрофильного лицея №99

2014 - 2015 учебный год

 

 

 

Педсоветы | Просмотров: 1409 | Добавил: litsey-99 | Дата: 02.04.2015 | Комментарии (0)

Материалы педсоветов коллектива Запорожского многопрофильного лицея №99

2013 - 2014 учебный год

Педсоветы | Просмотров: 1421 | Добавил: litsey-99 | Дата: 02.04.2015 | Комментарии (0)

В соответствии с приказом ДОНМС от 16.02.2015, №65р, «Про проведення І Міського конкурсу шкільних газет  та сайтів «Mediaschool – 2015», лицей в феврале-марте участвует в конкурсе в двух номинациях: «Краща шкільна газета» и «Кращий шкільний сайт/блог/сторінка в соціальних мережах»Безусловно, нам нужна поддержка – ваша поддержка, лицеисты! 

Газеты | Просмотров: 777 | Добавил: litsey-99 | Дата: 25.02.2015 | Комментарии (3)

Родительское собрание о нравственном воспитании

Задачи собрания:

1.      Привлечь внимание родителей к вопросу формирования нравственных качеств: чувства сыновнего (дочернего) долга, доброту и щедрость, порядочность; показать важную роль родителей в воспитании ответственных, добрых и внимательных детей.

2.      Вызвать у родителей эмоциональную реакцию, заставить задуматься о своей роли в нравственном воспитании детей.

Родителям | Просмотров: 1110 | Добавил: litsey-99 | Дата: 04.02.2015

Права й обов'язки батьків по вихованню дітей

Визначення прав та обов'язків батьків і дітей викладені в кодексі про шлюб та сім'ю України.

Цей Кодекс встановлює порядок і умови одруження, регулює особисті та майнові відносини, які виникають в сім'ї між подружжям, між батьками та дітьми.

Право на виховання дітей є передумовою здійснення обов'язків по вихованню. Право й обов'язок батьків неможливо відокремити від їхньої особи. Відмовитися від прав і обов'язків по піклуванню про здоров'я, фізичний, духовний, моральний розвиток, навчання і підготовку до праці дітей вони не можуть , а можуть тільки втратити їх за рішенням суду. Така втрата тягне за собою надзвичайні наслідки – повне скасування прав та обов'язків стосовно дітей, за винятком одного – матеріального утримання.

Родителям | Просмотров: 693 | Добавил: litsey-99 | Дата: 04.02.2015

Памятки для родителей

Актуальной проблемой школьного образования остается вовлечение родителей в совместную деятельность по обучению и воспитанию детей. Успешность ребенка в школе во многом зависит от того, насколько родители хотят, стремятся, могут помочь ребенку, поддержать его. А кто научит этому родителей? Конечно, школьный психолог, классный руководитель, завуч. Одним из эффективных приемов работы с родителями являются памятки, знакомящие пап и мам наших учеников с принципами воспитания, с основами взаимоотношений в семье между взрослыми и детьми. Наличие таких памяток позволяет построить беседу педагога с родителем по определенной проблеме, выбрать нужное направление в работе с конкретной семьей, дать родителям мини-пособие по проблемам воспитания и обучения.

Родителям | Просмотров: 688 | Добавил: litsey-99 | Дата: 04.02.2015