Всего материалов в каталоге: 74
Показано материалов: 21-30
Страницы: « 1 2 3 4 5 ... 7 8 »

Номінація: «Нова українська школа: оновлення змісту викладання навчальних предметів»

Секція: «Фізика, астрономія»

Тема досвіду«Дидактичний дизайн сучасного уроку фізики»

 Інформація про автора досвіду:

 Чередниченко Інна Борисівна,   учитель фізики, учитель вищої категорії

Контактна інформація про навчальний заклад (освітню установу):

Запорізький багатопрофільний ліцей № 99 Запорізької міської ради Запорізької області.

Директор: Солдатєнко  Ольга Василівна

Адреса школи:  69114, місто Запоріжжя, вулиця Гудименка, 13-А;

тел.: (061)224-93-08 (09)

email: litsey99@ukr.net

http: litsey-99.at.ua

Провідна педагогічна ідея досвіду

  Створення дидактичного наповнення системи роботи вчителя фізики шляхом інтеграції діяльнісного та компетентнісного підходів до навчання, а також впровадження інноваційних технологій, зокрема інформаційно-комунікативної технології, методу карт-розуму з метою формування цілісної, усебічно розвиненої, здатної до критичного мислення особистості.

выставка_2018 | Просмотров: 645 | Добавил: litsey-99 | Дата: 22.12.2017 | Комментарии (0)

Номінація виставки: «Нова українська школа: оновлення змісту викладання навчальних предметів»

Секція: «Фізичне виховання та основи здоров’я»

Тема досвіду: «Технологія формування навичок здорового способу життя ліцеїсток старшого шкільного віку на уроках фізичної культури»

Федоріна Жанна Анатоліївна, учитель фізичної культури, спеціаліст вищої категорії, звання «учитель-методист»

Контактна інформація про навчальний заклад

Запорізький багатопрофільний ліцей № 99

Запорізької міської ради Запорізької області

Директор: Солдатєнко Ольга Василівна

69114 м. Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї бригади, 13-а, т/факс 2249309

e-mail:  lisey99@ukr.net

Адреса сайту: http://litsey-99.at.uа

Провідна педагогічна ідея досвіду: мета педагогічної діяльності автора досвіду спрямована на розвиток творчої особистості із активною життєвою позицією, на формування в неї стійкої мотивації до систематичних, самостійних занять фізичною культурою, розкриття повною мірою потенційних можливостей ліцеїсток старшого шкільного віку, формування в них навичок здорового способу життя, бажання самовдосконалюватись; створення умов для самореалізації та реалізації індивідуальної ефективної траєкторії успіху кожного учня.

выставка_2018 | Просмотров: 1025 | Добавил: litsey-99 | Дата: 22.12.2017 | Комментарии (0)

Номінація: «Нова українська школа: виховання і розвиток»

Секція: «Позашкілля»

Тема інноваційної розробки: Корекція постави дітей молодшого та середнього шкільного віку в умовах позитивного виховного простору ЗБЛ№99

 Автор інноваційної розробки:

Сахно Ольга Вікторівна,

учитель фізичної культури, спеціаліст

Повна назва школи: Запорізький багатопрофільний ліцей       № 99 Запорізької міської ради Запорізької області

Директор: Солдатєнко Ольга Василівна

 вул. Героїв 93-ї бригади, м.Запоріжжя, 69114, тел./ факс: (061)224-93-09 E-mail: litsey99@ukr.net Адреса сайту:  http://litsey-99.at.ua

Провідна педагогічна ідея досвіду

 У системі освіти України відбуваються суттєві якісні зміни, реалізація яких передбачається важливими законодавчими актами («Про освіту», «Національна доктрина розвитку освіти України», «Положення про загальноосвітній навчальний заклад», «Про забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах» тощо), що спрямовані, насамперед, на подальше вдосконалення оздоровчих програм для дітей і підлітків. Можливо, вперше в історії вітчизняної педагогічної системи так гостро стоїть проблема збереження здоров’я дітей. В останні роки спостерігається величезна зацікавленість проблемою збереження індивідуального здоров’я людини. Особливе занепокоєння викликає здоров’я наших дітей, бо здоров’я нації та прогресивна динаміка всього суспільства пов’язані зі здоров’ям нової людини XXI століття і майбутнім України.

выставка_2018 | Просмотров: 852 | Добавил: litsey-99 | Дата: 22.12.2017 | Комментарии (0)

Номінація виставки: «Нова українська школа: виховання і розвиток»

Секція: «Початкова освіта»

Тема  досвіду: «Розвиток у молодших школярів екологічної культури і життєвих навичок як важливого чинника формування життєвої компетентності»

Автор розробки: Сахарова Світлана Андріївна, учитель початкових класів, спеціаліст вищої категорії

Запорізький багатопрофільний ліцей №99 Запорізької міської ради Запорізької області

Директор: Солдатєнко Ольга Василівна

69114 м. Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї бригади, 13-а,

тел/факс 224-93-09

e-mail: litsey99@ukr.net

Адреса сайту:  http://litsey-99.at.ua

Провідна ідея педагогічного досвіду

 В умовах сьогодення перед людством гостро постали екологічні проблеми: забруднення ґрунтів, повітря, водойм токсичними відходами, вимирання десятків видів рослин та тварин, озонові діри, збереження генофонду та ін. Головною причиною усіх негараздів природи була і є людина. Не усвідомлюючи свого місця у навколишньому природному середовищі, вона шкодить насамперед собі, своїм нащадкам. Ось чому зараз перед учителями стоїть завдання екологічної освіти й виховання молоді, а починати слід з найменших школярів, враховуючи їхні морально-психологічні особливості та рівень екологічної культури. Екологічні знання, навички, переконання сьогодні особливо необхідні для виховання нового ціннісного ставлення до природи, розвитку світоглядної  свідомості  людини. Про це також повідомляється в Концепції Нова українська школа, де чітко визначені 10 компетентностей, серед яких є екологічна грамотність і здорове життя.

выставка_2018 | Просмотров: 1704 | Добавил: litsey-99 | Дата: 22.12.2017 | Комментарии (0)

Номінація Виставки:  «Компетентнісна освіта: специфіка навчальних предметів»

Секція «Іноземні мови»

Тема досвіду: “Мультимедійні мобільні додатки та Інтернет-сервіси як інструмент формування мовленнєвої компетентності учнів та конструктивної взаємодії на уроках німецької мови”.

Сафонова Юлія Миколаївна учитель німецької мови, спеціаліст вищої категоріїзвання «старший учитель».

Контактна інформація про навчальний заклад

Запорізький багатопрофільний ліцей № 99 Запорізької міської ради Запорізької області

Директор: Солдатєнко Ольга Василівна

69114 м. Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї бригади, 13-а, тел/факс 224-93-09

e-mail: litsey99@ukr.net

Адреса сайту:  http://litsey-99.at.ua

Провідна педагогічна ідея досвіду

 Сьогодні інформаційні технології стали невід’ємною частиною сучасного світу, вони значною мірою визначають подальший економічний та суспільний розвиток людства. У цих умовах революційних змін вимагає й система навчання. Якісне викладання дисциплін не може здійснюватися без використання засобів і можливостей, які надають комп’ютерні технології та Інтернет. У цьому контексті одним з найбільш пріоритетних шляхів досягнення  рівноваги використання дидактичних технологій і культурального запиту, висунутого учнями, є інтеграція мобільних технологій у дидактичний процес. Використання сучасних комп’ютерних, мобільних та інтерактивних технологій  на уроках німецької мови сприяє формуванню та розвитку предметних, соціальних та життєвих компетентностей учня, сприяє вихованню високодуховної моральної особистості, здатної до продовження освіти.

выставка_2018 | Просмотров: 565 | Добавил: litsey-99 | Дата: 22.12.2017 | Комментарии (0)

Номінація виставки: «Нова українська школа: освіта майбутнього»

Секція: «Початкова освіта»

Тема досвіду: «Розвиток критичного мислення у молодших школярів як запорука виховання успішної особистості»

Репетун Тетяна Валентинівна, учитель початкових класів, спеціаліст вищої категорії,звання «старший учитель»

Контактна інформація про навчальний заклад

Запорізький багатопрофільний ліцей № 99 Запорізької міської ради Запорізької області

Директор: Солдатєнко Ольга Василівна

69114 м. Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї бригади, 13-а, тел/факс 224-93-09

e-mail: litsey99@ukr.net

Адреса сайту:  http://litsey-99.at.ua

Провідна педагогічна ідея досвіду: процес формування та розвитку критичного мислення молодших школярів буде більш ефективним за умов систематичного використання в урочній та позаурочній діяльності різноманітних актуальних для учнів ЗБЛ № 99 методів та прийомів роботи, спрямованих на розвиток потреб особистості, що лежать в основі її творчого ставлення до дійсності, готовності до саморозвитку, що забезпечить інтеграцію особистості в національну і світову культуру.

выставка_2018 | Просмотров: 1536 | Добавил: litsey-99 | Дата: 22.12.2017 | Комментарии (0)

Номінація: «Нова українська школа: освіта майбутнього».

Секція: «Початкова освіта»

Тема інноваційної розробки: «Інтелектуальний розвиток учнів у процесі формування геометричних понять і уявлень»

Автор інноваційної розробки:

Морозова Ірина Анатоліївна, учитель початкових     класів вищої категорії, «старший учитель».

Повна назва школи: Запорізький багатопрофільний ліцей              № 99 Запорізької міської ради Запорізької області

Директор: Солдатєнко Ольга Василівна

вул. Героїв 93-ї бригади, м.Запоріжжя, 69114,

тел./ факс: (061)224-93-09

E-mail: litsey99@ukr.net

Адреса сайту:  http://litsey-99.at.ua

     Провідна педагогічна ідея досвіду

Ідея досвіду сприяє виконанню завдань Національної Доктрини розвитку освіти України в XXІ столітті, навчальної програми з математики (зі змінами) початкової школи, а також реалізації ідей компетентнісно спрямованого навчання; визначається суперечністю між фрагментарним підходом навчальної програми з математики для початкової школи до вивчення геометричного матеріалу та необхідністю системного підходу до формування елементарних геометричних знань та вмінь учнів. 

выставка_2018 | Просмотров: 620 | Добавил: litsey-99 | Дата: 22.12.2017 | Комментарии (0)

Номінація: «Нова  українська школа: технології та управління»

Секція: «Управлінські технології»

Тема досвіду: «Методичні засади організації інноваційної діяльності класних керівників в умовах експерименту»

І. І. Фомич, заступник директора з методичної роботи Запорізького багатопрофільного ліцею № 99Контактна інформація про навчальний закладЗапорізький багатопрофільний ліцей № 99 Запорізької міської ради Запорізької області

Директор: Солдатєнко Ольга Василівна 

69114 м. Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї бригади, 13-а, тел/факс 224-93-09

e-mail: litsey99@ukr.net .

Адреса сайту:  http://litsey-99.at.ua

Провідна педагогічна ідея досвіду

В умовах здійснення інноваційної та дослідно-експери­ментальної роботи акценти в науково-методичній роботі з класни­ми керівниками переносяться на механізми оволодіння новими виховними технологіями, створення перспективних моделей виховних систем, залучення до осмислення ефективного педа­гогічного досвіду.

выставка_2018 | Просмотров: 405 | Добавил: litsey-99 | Дата: 22.12.2017 | Комментарии (0)

Номінація: ««Нова українська школа: оновлення змісту викладання  навчальних предметів»

Секція: «Історія та правознавство»

Тема досвіду: «Навчання історії в полікультурній багатомовній аудиторії»

Діордієва Наталя Василівна, вчитель історії ЗБЛ №99, учитель вищої категорії, «учитель-методист»;

Медянік Лариса Миколаївна, вчитель історії ЗБЛ №99, учитель вищої категорії, «учитель-методист»

 

Контактна інформація про навчальний заклад (освітню установу):

Запорізький багатопрофільний ліцей № 99 Запорізької міської ради Запорізької  області,  директор Солдатєнко Ольга Василівна.

Адреса: 69114, м. Запоріжжя, вул.Героїв 93-ї бригади, 13-А; 

телефон/факс:   224-93-09,   224-93-08;

 e-mail: litsey99@ukr.net; адреса сайту http://litsey-99.at.ua

     Провідна педагогічна ідея

Дослідження та вирішення проблеми якісного викладання історії в полікультурній багатомовній аудиторії. У зв’язку з ускладненням міжнародної ситуації, посиленням міграційних процесів у школах спостерігається формування багатокультурного, багатоетнічного, багатоконфесійного середовища. Тож, щоб ефективно викладати історію в нових умовах, необхідно формувати в учнів не лише історичні, а й загальнолюдські компетенції, розвивати критичне мислення. Цю проблему допомагає вирішити білінгвальне навчання, що виступає як інструмент формування не лише предметних та міжпредметних компетенцій, розширення знань учнів з предмету, формування міжкультурної компетенції; збереження багатомовного спадку, зокрема, державної української мови та мов національних меншин. Основною метою білінгвального навчання є опанування навчального матеріалу з історії рідною  (російською) та українською (державною) мовами завдяки певній організації освітнього процесу, використання відповідних технологій та дидактичних матеріалів. Під час цього процесу відбувається взаємний вплив, усвідомлення спільного та специфічного носіїв різних мов та культур.

выставка_2018 | Просмотров: 370 | Добавил: litsey-99 | Дата: 22.12.2017 | Комментарии (0)

Номінація: «Нова українська школа: технології та управління»

Секція: «Управлінські технології»

Тема досвіду: «Виховний простір як вихідна умова розвитку життєвокомпетентнісної особистості: теорія, практика, досвід»

За науковою редакцією І. Д. Беха, доктора психологічних наук, дійсного члена НАПН України, директора Інституту проблем виховання НАПН України;

А.Ф. Курінна, кандидат педагогічних наук, проректор з науково-методичної роботи КЗ «ЗОІППО» ЗОР, науковий керівник дослідно-експериментальної роботи ліцею № 99;

О.В. Солдатєнко, директор Запорізького багатопрофільного ліцею № 99;

І.І. Фомич, заступник директора з методичної роботи Запорізького багатопрофільного ліцею № 99;

Г.В. Ліпецька, заступник директора з виховної роботи Запорізького багатопрофільного ліцею № 99;

педагогічний колектив

Контактна інформація про навчальний заклад

Запорізький багатопрофільний ліцей № 99 Запорізької міської ради Запорізької області

Директор: Солдатєнко Ольга Василівна

69114 м. Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї бригади, 13-а, тел/факс 224-93-09

e-mail: litsey99@ukr.net .

Адреса сайту: http://litsey-99.at.ua

Провідна педагогічна ідея досвіду

В основу дослідження покладено ідею формування та впровадження моделі позитивного виховного простору як середовища спільного буття, перетвореного всіма суб'єктами виховання на фактор інтегративного впливу на процес розвитку творчих можливостей життєвокомпетентнісної та інтелектуально вільної особистості, виховання високодуховної людини з громадянською позицією, що готова до компетентного вибору життєвого шляху й продовження освіти. Особлива увага приділена створенню єдиного духовно-орієнтованого середовища відповідно до соціально-педагогічних та психологічних потреб учнів; формування виховного простору як середовища спільного буття, що забезпечує розкриття резервів творчого потенціалу особистості. Результати дослідно-експериментальної роботи представлено в науково-методичному посібнику «Виховний простір як вихідна умова розвитку життєвокомпетентнісної особистості», за науковою редакцією І. Д. Беха, доктора психологічних наук, дійсного члена НАПН України, директора Інституту проблем виховання НАПН України. Запоріжжя: СТАТУС, 2017 р. – 427с. (Схвалено до використання у загальноосвітніх навчальних закладах» (лист Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти») від 23.10.2017 № 21.1/12-Г-722).

выставка_2018 | Просмотров: 582 | Добавил: litsey-99 | Дата: 22.12.2017 | Комментарии (0)