Виставка - 2015

 

Конкурсні роботи вчителів-учасників обласної виставки

"Освіта Запорізького краю - 2015"

Автор Тема роботи

Мороз

Оксана

Григорівна

Методика роботи над підвищенням рівня стилістичної грамотності і навичок у обдарованих учнів

Плотникова

Анжела Анатоліївна

Проектування дидактичних засобів навчання української мови в умовах впровадження нового Державного стандарту

Погорелова

Наталія

Вікторівна

Формування національної свідомості учнів засобами мови на основі народознавства та українознавства 

Ліпецька

Галина

Вікторівна

Виховний простір сучасного навчального закладу як  осередок громадсько-патріотичного виховання – умова формування творчої особистості

Педенко

Олена

Анатоліївна

Використання традиційних засобів  ІКТ та змішаного навчання з метою підвищення якості фізичної освіти учнів багатопрофільного ліцею

Зоріна

Ольга

Станіславівна

Оптимізація навчально – виховного процесу на уроках географії  та економіки в умовах модернізації освітніх ресурсів та впровадження інноваційних комп’ютерних технологій

Холох

Ірина

Миколаївна

Махончук

Анастасія

Сергіївна

Формування життєстійкості школярів як психологічний аспект розвитку творчої життєвокомпетентнісної особистості

Потоцька

Олена

Анатоліївна

Інформаційно-комунікаційні технології як засоби реалізації ідей особистісно орієнтованого навчання хімії у класах гуманітарного профілю

Гумен

Матина

Анатоліївна

Реалізація особистісно-орієнтованого підходу на уроках обслуговуючої праці в умовах впровадження Державного стандарту

Дєнєжкіна

Анжеліка Валеріївна

Фролова

Ольга Миколаївна

Яременко

Галина Володимирівна

Використання дистанційних профільних і допрофільних курсів на уроках біології як засіб підвищення якості природничої освіти

Чередніченко

Інна

Борисівна

Створення індивідуальної траєкторії навчально-виховної діяльності учня в умах формування позитивного виховного простору

Опис інноваційної розробки шкільного методичного об’єднання класних керівників Запорізького багатопрофільного ліцею №99