Досвід роботи вчителя: Потоцька Олена Анатоліївна

Виставка 2015

Номінація (секція) виставки:

Професійна діяльність учителя в інноваційному навчальному заклад

 

Тема інноваційної розробки:

Інформаційно-комунікаційні технології як засоби реалізації ідей особистісно орієнтованого навчання хімії у класах гуманітарного профілю

 

 

 

 

 

Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду

В даний час в Україні йде становлення нової системи освіти, орієнтованої на входження у світовий інформаційно-освітній простір. Цей процес супроводжується суттєвими змінами в педагогічній теорії і практиці навчально-виховного процесу. У зміст і технології навчання вносяться корективи. Вони повинні бути адекватні сучасним технічним можливостям, сприяти гармонійному входженню учня в інформаційне суспільство, створювати умови для розвитку творчого потенціалу та формування наукового світогляду учнів.
Важливою складовою модернізації процесу викладання хімії в Запорізькому багатопрофільному ліцеї № 99 є накопичення досвіду використання ІКТ на кожному уроці. Особливо це актуально в класах, де хімія вивчається на рівні «стандарт», тобто гуманітарного профілю і т.д. ІКТ покликані стати не додатковим «доважком» у навчанні, а невід'ємною частиною цілісного освітнього процесу, значно підвищити його ефективність.


Мета педагогічного досвіду


Провідна ідея


Напрямки використання ІКТ


Напрямки реалізації ідеї особистісно орієнтованого навчання засобами ІКТ


Переваги інформаційно-комунікаційних технологій


Технологія «Змішане навчання»


Форми використання ІКТ


Технологія web-квест


Додатки