Досвід роботи вчителя: Плотникова Анжела Анатоліївна

Виставка 2015

Номінація (секція) виставки:

«Професійна діяльність учителя в інноваційному навчальному закладі»

Тема інноваційної розробки:
«Проектування дидактичних засобів навчання української мови в умовах впровадження нового Державного стандарту»


Сайт «Скарбничка філолога»

 

 

 

Стисла анотація

Духовне оновлення нашої держави, процес демократизації суспільства передбачають створення сприятливих умов для утвердження атмосфери творчості, багатогранного розвитку особистості, її обдарованості. Створення та використання нових педагогічних технологій навчання української мови є особливо актуальним в умовах впровадження нового Державного стандарту й передусім стосується використання в шкільній практиці як традиційних методик, так й оригінальних інноваційних засобів навчання. Ось чому актуальною є проблема забезпечення учнів шкіл ефективними засобами навчання, які б сприяли цілісному, осмисленому і глибокому розумінню мовного матеріалу.


Актуальність і перспективність

Забезпечує умови для розвитку творчої особистості дитини; Сприяє виконанню завдань Національної доктрини розвитку освіти;
Сприяє позитивній мотивації учнів до пізнавальної діяльності, потребі в самопізнанні, самореалізації та самовдосконаленні;
Дозволяє гарантувати досягнення певного стандарту освіти;
Забезпечує особистісно орієнтовану модель навчання;
Робить можливим оригінальний підхід до побудови структури сучасного уроку української мови та літератури


Мета проектування робочих зошитів


Мета використання робочих зошитів


Методичне призначення зошитів з друкованою основою


Очікувані результати


Форми роботи


Мовні ігри


Основні дидактичні переваги використання зошитів з друкованою основою


Додатки