Досвід роботи вчителя Педенко Олена Анатоліївна

Виставка 2015

Номінація (секція) виставки:  
«Професійна діяльність учителя в інноваційному навчальному закладі»


Тема інноваційної розробки:
«Використання традиційних засобів  ІКТ та змішаного навчання з метою підвищення якості фізичної освіти учнів багатопрофільного ліцею» 

 

 

Анотація
Вид проекту за характером новизни – модифікаційний. Використання та раціоналізація відомих педагогічних підходів, ідей, форм і методів роботи дозволяє створити комплексну систему навчально-методичного, інформаційного та психологічного супроводу природничо-математичної освіти, що включає цілі, задачі, зміст, форми, методи та засоби реалізації, які сприяють підвищенню якості природничо-математичної освіти засобами інноваційних технологій (інтерактивних, комп’ютерних, ІСНД, змішаного навчання) в умовах позитивного освітньо-виховного простору.

Значущість ІКТ для реалізації змісту загальної фізичної освіти
Навчання фізики – саме та область, де комп'ютеризація може принципово змінити і методи роботи, і, що найголовніше, її результати. Це дає змогу впроваджувати в навчальний процес такі пріоритетні технології , як: індивідуальний стиль навчальної діяльності (ІСНД), диференційне, особистісно орієнтоване навчання та технології змішаного навчання за моделями «Перевернутий клас» і «Зміна робочих зон».

Цілі та завдання використання ІКТ

Форми використання ІКТ на уроках фізики

Мультимедійні сценарії уроків
Використання на уроках мультимедіа реалізує такі принципи: наочності, природовідповідності, ґрунтовності, науковості, доступності, системності, послідовності, здоров'язбереження. Мультимедійні сценарії уроків являють собою мультимедійні конспекти уроку, які містять короткий текст, основні формули, креслення, малюнки, відеофрагменти, анімації. Зазвичай такі сценарії готують у формі мультимедійних презентацій з використанням програми Power Point з пакету Microsoft Оffice. Широко використовується комп'ютерна програма Microcoft Office Publisher для публікації роздаткового матеріалу для учнів.
Програма Windows Movie Maker дозволяє створити яскравий музикальний відеофільм, що може бути використаний для актуалізації знань на уроці, постановки проблеми або узагальнення по темі.

Комп'ютерні демонстрації

Комп'ютерна лабораторія

Перевірка знань

Застосування інтерактивної дошки

Творче завдання

Змішане навчання