Досвід роботи вчителя: Мороз Оксана Григорівна

Виставка 2015

Номінація (секція) виставки:

«Професійна діяльність учителя в інноваційному навчальному закладі»

 

Тема інноваційної розробки:

«Методика роботи над підвищенням рівня стилістичної грамотності і навичок у обдарованих учнів»

 

Стисла анотація

Добре знання рідної мови – неодмінний елемент високої культури, веління нашої епохи. Знання мови треба весь час удосконалювати через неослабний зв'язок – з художньою книжкою й словником, з газетою й журналом, радіо і телевізором, театром і кіно, з цілющим джерелом живої народної мови. Достатнє опанування мовних багатств сучасності вимагає від кожного як засвоєння норм літературної мови, так і поповнення словника, зокрема активного. Увага до культури мови - це увага до її високої стилістичної організації.


Презентація дослідження на міській виставці педагогічного досвіду


Стилізація тексту (за поемою І.Я.Франка «Мойсей»)


Рекомендації до проведення відкритого уроку за темою: до відкритого уроку за поемою «Мойсей» І.Я.Франка

«І.Я. Франко. Філософська поема „Мойсей”. Роздуми поета над долею рідного краю, пророкування відродження України. Образ Мойсея. Сучасність звучання франкових пророцтв про велич майбутнього рідного народу. Стилістичне багатство твору».

Внутрішньокласова диференціація широко застосовується в практиці школи. Найпопулярнішою формою внутрішньокласової диференціації є виконання учнями завдань різного рівня складності.

Учителями використовуються різні способи включення диференційованих завдань у навчальний процес. Їх можна поділити на групи: перша – вчитель може дати завдання кожному учневі, друга – учні можуть вибрати завдання самі. На своєму уроці за поемою «Мойсей» я використала обидва способи. Клас був поділений на групи.

Попереднє завдання отримали всі однакове: прочитати поему «Мойсей», уміти виділяти основні смислові вузли за планом запропонованим учителем. Групи вчителем були сформованим за рівнем підготовленості учнів до виконання того чи іншого виду творчого завдання.

Спостереження за мовою тексту, робота з текстом поеми, висновки відповідно до виконаної роботи – завдання для першої групи. Як можемо бачити завдання різних ступенів диференціації: від найпростішого – прочитати, до найскладнішого – за опрацьованим матеріалом зробити висновки, а саме – побудувати зв’язну відповідь із використанням цитат – прикладів, що демонструють особливості стилістики мови твору.

Додатки