Досвід роботи вчителя Ліпецька Галина Вікторівна

Виставка 2015

Номінація:
«Формування творчої особистості в навчальних закладах»

 

Тема інноваційної розробки:
«Виховний простір сучасного навчального закладу як  осередок громадсько-патріотичного виховання – умова формування творчої особистості»

 

 

 

Актуальність інноваційної розробки
На сучасному етапі становлення Української держави актуального характеру набувають питання громадянського виховання молоді, здатної глибоко сприймати, високо цінувати та примножувати на практиці громадянські цінності. Як зазначено в Національній доктрині розвитку освіти, мета державної політики в цій царині полягає у створенні умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина України, вихованні покоління людей, здатних ефективно працювати і навчатися протягом життя, оберігати й примножувати цінності національної культури та громадянського суспільства, розвивати і зміцнювати суверенну, незалежну, демократичну, соціальну та правову державу як невід’ємну складову європейської й світової спільноти.
Головне завдання сьогоднішньої виховної практики - створення виховного простору як середовища сприятливих умов для виховання людини, яка глибоко відчуває свою єдність з українським народом. Розв’язання цієї проблеми є актуальним і можливе за умови оптимізації управління процесом виховання за допомогою гуманізації освіти, створення позитивного виховного простору. Створення позитивного виховного простору передбачає, насамперед, сприяння розвитку творчих можливостей людини, її інтелектуальної свободи, створення максимально сприятливих умов для становлення розвиненої життєвої компетентності особистості, виховання людини, яка глибоко відчуває свою єдність з українським народом, поважає його духовні, моральні та культурні надбання.

Провідна ідея інноваційної розробки
У здійсненні громадянського виховання молоді особлива роль належить навчальним закладам. Використовуючи можливості навчально-виховного процесу, вони покликані створювати необхідні педагогічні умови для послідовного залучення учнів до цінностей громадянського суспільства, збагачувати їх необхідними знаннями, поняттями та уявленнями про зміст і характер демократичних відносин, спонукати до виявлення громадянської активності у повсякденному житті та професійній діяльності.
Запровадження учнівського самоврядування у ЗБЛ № 99 є конкретною реалізацією громадянських прав школярів, формування в них почуття відповідальності, вміння вирішувати соціальні, економічні та культурно-освітні проблеми.

Мета інноваційної розробки
Удосконалення системи виховної роботи Запорізького багатопрофільного ліцею № 99, спрямування діяльності на створення умов для подальшого максимального розвитку творчого потенціалу учнів засобами індивідуального підходу. Виховання випускників як особистостей з активною громадською позицією, високорозвиненими комунікативними компетентними людьми, формування в них почуття відповідальності, вміння вирішувати соціальні, економічні та культурно-освітні проблеми.

Практичне значення досвіду дослідження
Практичне значення досвіду дослідження полягає у створенні оптимальних умов для розвитку й становлення особистісті з активною громадською позицією, яка будує свою діяльність і стосунки відповідно до гуманістичних особистісних цінностей, власного досвіду, відповідального ставлення до життєвого проектування.

Матеріали, в яких систематизовано й узагальнено результати роботи
Результати роботи систематизовано й узагальнено в таких матеріалах:
- схема «Система самоврядування у ЗБЛ №99»;
- схема «Пріоритетні напрямки діяльності органів учнівського самоврядування ЗБЛ№99»;
- щорічні учнівські конференції в кінці навчального року, на яких представники класів не тільки доповідають про проведену роботу у класних колективах за минулий рік, а й діляться досвідом проведення найбільш вдалих заходів;
- 07.02.2013 районна конференція лідерів учнівського самоврядування шкіл Хортицького району, на якій представники Ліцейської республіки ЗБЛ №99 ділились досвідом організації шкільного самоврядування;
- 29.10.2013 активісти органів шкільного самоврядування ЗБЛ №99 провели майстер-клас « Шкільний сайт як форма організаційної роботи органів учнівського самоврядування» для представників шкіл міста Запоріжжя. Високий рівень організації та проведення майстер-класу був відмічен наказом ДОНМС Запорізької міської ради від 25.11.2013 № 684р. «Про результати проведення майстер-класів для лідерів учнівського самоврядування»;
- традиційний конкурс серед класів ЗБЛ №99 «Кращий клас року»;
- на нарадах при директорові (щорічно- лютий, травень)
- педагогічна рада 19.12.2014 «Имидж лицея. Что помогает нам быть конкурентноспособными?»
- при підведенні підсумків участі ЗБЛ №99 у міському екологічному проекті «Зелена хвиля», який при підтримці ВАТ «Запоріжсталь» проводила Запорізька обласна благодійна організація «Благотворительный фонд «Дельфин»» - грудень, 2014 р.;
- при підведенні підсумків участі учнів ЗБЛ №99 у соціальному проекті ВАТ «Запоріжсталь» - «Сделаем наш город лучше - вместе»

Додатки