Досвід роботи вчителя: Гумен Марина Анатоліївна

Виставка 2015

Номінація (секція) виставки: 

"Трудове навчання"

 

Тема інноваційної розробки:

"Реалізація особистісно-орієнтованого підходу на уроках обслуговуючої праці в умовах впровадження Державного стандарту"

 

Стисла анотація
Впровадження в сучасний навчально-виховний процес інноваційних методів, прийомів та технологій сприяє розвитку творчих здібностей учня, вихованню високодуховної особистості, готової до компетентного вибору життєвого шляху і освіти. В основі запропонованої системи лежать зміна акцентів у системі трудового навчання: від навчання як нормативно побудованого процесу до індивідуальної діяльності школяра через різноманітні форми роботи, що передбачають педагогічну підтримку та корекцію особистісно орієнтованого навчання та технологію формування індивідуального стилю навчальної діяльності учня (ІСНД).

Актуальність
Розробка актуальних для багатопрофільного ліцею №99 інноваційних технологій особистісно орієнтованого навчання, які створюють умови для збереження і зміцнення фізичного, психічного, морального здоров'я та можливість розвитку творчих здібностей, життєвої активності, внутрішньому потенціалу особистості, підвищенню якостей навчання учнів.

Задачі досвіду
Пошук, навчання талановитої молоді, формування інтелектуального суспільства
Здійснення особистісно орієнтованого базової освіти та фундаментальної підготовки для продовження навчання у ВУЗі
Створення відповідного освітньо-виховного середовища для розвитку індивіда, його пізнавально-рефлексивних здібностей, формування самостійності, здатності соціально адаптуватися і творчо реалізовувати себе у житті

Проблема досвіду
Виявити сукупність педагогічних умов, які сприяють підвищенню результативності уроків трудового навчання на основі особистісно орієнтованого підходу
Розробити актуальну для багатопрофільного ліцею педагогічну систему особистісно орієнтованого навчання, спрямовану на розвиток творчих здібностей, здатності до саморозвитку та самореалізації
Теоретично обґрунтувати і перевірити на практиці продуктивну сукупність форм, методів, прийомів і технологій проведення уроків трудового навчання, які сприяють розвитку особистості учня.
Розробити оригінальні методичні версії уроків з використанням інноваційних технологій особистісно орієнтованого навчання

Практична значимість досвіду
Результати педагогічного досвіду можуть бути використані в практичній діяльності вчителями загальноосвітніх шкіл, ліцеїв і гімназій, особливо в умовах впровадження нового державного стандарту базової і повної середньої освіти
Досвід реалізує педагогічну систему, результати впровадження якої підтверджує, що застосування методів, прийомів і технологій особистісно орієнтованого навчання забезпечує підвищення пізнавальної та творчої активності учнів

Додатки