Перелік профілів навчання у старшій школі

5-7класи – пропедевтичний рівень:
5-А - англо-математичний, 
5-Б - гуманітарний з поглибленим вивченням іноземної мови,
5-В,Г - математичний;
6-А - гуманітарний, 
6-Б - гуманітарний з поглибленим вивченням іноземної мови,
6-В - англо-математичний,
6-Г - математичний;
7-А - гуманітарний, 
7-Б - гуманітарний з поглибленим вивченням іноземної мови,
7-В - англо-математичний,
7-Г - математичний;

8-9 класи – передпрофільні класи:
8-А - історико-правовий,
9-А - історико-правовий/ журналістика;
8-Б,9-Б - гуманітарний з поглибленим вивченням іноземної мови, 
8-В, 9-В - фізико-математичний, 
8-Г - фізико-математичний / хіміко-біологічний;
9-Г - хіміко-біологічний/ економічний;


10-11 класи – профільне навчання:
10-А - історико-правовий,
11-А - історико-правовий/ хіміко-біологічний
10-Б, 11-Б - гуманітарний з поглибленим вивченням іноземної мови,
10-В, 11-В, 11-Г - фізико-математичний, 
10-Г - фізико-математичний/ хіміко-біологічний


Тренінги:
Пропедевтична профорієнтаційна робота в початковій школі:
Гра «Люди праці»;
Гра «Чарівні ремесла»;
Гра «Будівельник»;
Гра «Весела плутанина» та ін.
Профорієнтаційна робота в 5-9 кл:
«Різноманітний світ професій»;
«Всі професії важливі, всі професії потрібні»;
«Вибираємо професію»;
«Здоровʼя і професія»;
«Темперамент і професія»;
«Здібності й професійна придатність»,
«Проблема вибору»;
Профорієнтаційна робота в 10-11кл.:
Тренінг професійного самовизначення;
«Ділове спілкування у виборі професії»;
Тренінг «Кар’єрні маршрути»;
«Моя майбутня професія»;
«Вибір професії – крок до життєвого успіху».
Тема лекції для батьків з проблеми профорієнтації з урахуванням вікових етапів розвитку учнів:
1-4 класи:
Трудове виховання молодшого школяра в сім`ї.
Виховання поваги до людей праці.
5-9 класи:
Підготовка школяра до вибору професії;
Здібності дитини (загальні і спеціальні);
Роль сімʼї в підготовці дітей до свідомого вибору професії;
Трудове виховання в сімʼї – необхідна умова оволодіння будь-якою професією;
10-11 класи
Здоровʼя і вибір професії;
Розвиток господарства міста і потреба в робочих кадрах;
Шляхи одержання професії підлітком;
Можливості працевлаштування юнаків і дівчат;
Тренінг для вчителів «Професійне становлення особистості дитини»

Навчальні екскурсії та навчальна практика учнів організовуються відповідно до інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України від 06.02.2008 р. № 1/9-61;
Для учнів початкових класів 2-5 червня організовуються навчальні екскурсії на природу, на виробництво, суспільно-корисна праця (тривалість до трьох годин на день).
На початку червня протягом 10 днів проводиться навчальна практика:
Організовуються екскурсії: в музей історії України (5кл.), екскурсія збору колекції місцевої флори (7-8кл.), стежками запорізьких поетів (7-8кл.), „Твоєї слави козацької повік не забудеш” (7-8кл.), екскурсія в аптеку (7-8кл.), екскурсія з питань збереження енергії (7-8кл.), сезонні зміни в біогеоценозах (10кл.), екскурсії по історичним місцям рідного краю (10кл.), екскурсія на хлібокомбінат (10кл.), фольклорна експедиція (10кл.), екскурсії в ВНЗ (10кл.).
Екскурсії, передбачені навчальними програмами проведяться згідно з календарно – тематичним плануванням.

Навчальна практика організовується з таких предметів:
5 класи – з образотворчого мистецтва, природознавства, фізичної культури, основ здоров’я, літератури, історії України, трудового навчання;
6 класи – з російської мови, природознавства, української літератури, російської літератури, музичного мистецтва, основ здоров’я, фізичної культури, трудового навчання;
7 -8 класи – з біології, географії, української літератури, історії України, хімії, основ здоров’я, фізичної культури;
10 класи – з біології, історії

Форми співробітництва з іншими навчальними заклади
Запорізька державна інженерна академія (ЗДІА)

Класичний приватний університет (КПУ)

Запорізький національний технічний університет (ЗНТУ)

Запорізький національний університет(ЗНУ) (біологія, хімія, фізика, історія, журналістика, українська література, німецька мова, математика – Школа МАН)

Запорізький державний університет (ЗДМУ) (підготовчі курси)

Національний аерокосмічний університет ім. М.Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

Українська заочна фізико-технічна школа (УЗФТШ)

Фізико-технічний навчально-науковий центр НАН України (ФТННЦ)

Запорізький обласний центр науково-технічної творчості молоді «Грані Запорізької обласної ради» (інформатика Школа МАН, гурток анімації)– договори про співробітництво.