АВТОРСЬКА МОДЕЛЬ «ШКОЛА ОСОБИСТІСНОГО ЗРОСТАННЯ: ВІД ТВОРЧОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ДО ОСОБИСТІСНОГО СТАНОВЛЕННЯ»

 

            Назва навчального закладу: Запорізький багатопрофільний ліцей Запорізької міської ради Запорізької області.

            Юридична адреса (електронна адреса) 69114, м. Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї бригади, б.13-а; е-mail: litsey99@ukr.net


            Автор педагогічної ідеї: 

Солдатєнко Ольга Василівна, директор, учитель-методист, нагороджена нагрудним знаком «Відмінник освіти України», орденом III ступеня «За заслуги перед Запорізьким краєм», нагрудним знаком «Василь Сухомлинський».

            З якого року реалізується ідея – 2007 р.

            Основна педагогічна парадигма авторської школи

            Запорізький багатопрофільний ліцей №99 – це передусім акмеологічний загальноосвітній навчальний заклад цілісного й успішного розвитку  та саморозвитку людини як творця своєї долі, свого життя. Випускник ліцею – це життєвокомпетентнісна та інтелектуально вільна особистість, яка має прагнення до самовдосконалення й навчання впродовж життя, високодуховна людина з громадянською позицією, готова до свідомого життєвого вибору й самореалізації, професійної діяльності та громадянської активності.

            Позитивний освітньо-виховний простір ліцею створює оптимальні умови для розвитку й становлення компетентної особистості як суб'єкта навчання та суспільних відносин, що будує свою діяльність і стосунки відповідно до гуманістичних особистісних цінностей, власного досвіду, відповідального ставлення до життєвого проектування.

            Запорізький багатопрофільний ліцей №99 – це навчальний заклад, у якому створено полікультурне багатомовне середовище, побудоване на принципах любові до Батьківщини, традицій та звичаїв рідного народу, у якому прищеплюється повага та інтерес до історії України та рідного краю, толерантне ставлення до культури та мови інших народів.