АВТОРСЬКА МОДЕЛЬ «ШКОЛА ОСОБИСТІСНОГО ЗРОСТАННЯ: ВІД ТВОРЧОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ДО ОСОБИСТІСНОГО СТАНОВЛЕННЯ»

 

            Назва навчального закладу: Запорізький багатопрофільний ліцей Запорізької міської ради Запорізької області.

            Юридична адреса (електронна адреса) 69114, м. Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї бригади, б.13-а; е-mail: litsey99@ukr.net


            Автор педагогічної ідеї: 

Солдатєнко Ольга Василівна, директор, учитель-методист, нагороджена нагрудним знаком «Відмінник освіти України», орденом III ступеня «За заслуги перед Запорізьким краєм», нагрудним знаком «Василь Сухомлинський».

            З якого року реалізується ідея – 2007 р.

            Основна педагогічна парадигма авторської школи

            Запорізький багатопрофільний ліцей №99 – це передусім акмеологічний загальноосвітній навчальний заклад цілісного й успішного розвитку  та саморозвитку людини як творця своєї долі, свого життя. Випускник ліцею – це життєвокомпетентнісна та інтелектуально вільна особистість, яка має прагнення до самовдосконалення й навчання впродовж життя, високодуховна людина з громадянською позицією, готова до свідомого життєвого вибору й самореалізації, професійної діяльності та громадянської активності.

            Позитивний освітньо-виховний простір ліцею створює оптимальні умови для розвитку й становлення компетентної особистості як суб'єкта навчання та суспільних відносин, що будує свою діяльність і стосунки відповідно до гуманістичних особистісних цінностей, власного досвіду, відповідального ставлення до життєвого проектування.

            Запорізький багатопрофільний ліцей №99 – це навчальний заклад, у якому створено полікультурне багатомовне середовище, побудоване на принципах любові до Батьківщини, традицій та звичаїв рідного народу, у якому прищеплюється повага та інтерес до історії України та рідного краю, толерантне ставлення до культури та мови інших народів.

     

Презентація Школа особистісного зростання від творчої самореалізації до особистісного становлення (Запорізький багатопрофільний ліцей №99). Витяг з програми розвитку та становлення Авторської школи