Педагогічна рада 20.01.2020 р.

Тема: Розвиток інноваційного потенціалу ліцею як умова творчої самореалізації педагогів та учнів, розвитку їх розумового та емоційного інтелекту.

Мета педради: Сприяти розвитку інноваційного  потенціалу ліцею та створенню виховного простору для формування емоційного інтелекту та життєвих компетентностей учнів в процесі реалізації продуктивної інтелектуальної діяльності під час навчально-виховного процесу в рамках впровадження моделі авторської школи.

Тема доповіді

Презентація

Розвиток інноваційного потенціалу ліцею як умова творчої самореалізації педагогів та учнів, розвитку їх розумового та емоційного інтелекту.

Презентація_1pdf

Інноваційна модель ПМК природничих дисциплін

Презентація_2pdf | Презентація_3pdf | Презентація_4pdf 

Інноваційна модель ПМК української мови та літератури

Презентація_5

Інноваційна модель ПМК математики

Презентація_6

Рішення педагогічної ради:

Заступникам директора з НВР:

1. Врахувати пропозиції ПМК щодо оновлення змісту навчального плану ліцею для впровадження інноваційних технологій в навчальну діяльність.

2. Врахувати при створенні Програми розвитку інноваційної діяльності учнів та вчителів ліцею пропозиції ПМК:

  • в оновлення моделі «Системи самоосвіти педагогів»:
  • в оновлення моделі «Інформаційно-навчального середовища ліцею»;
  • в оновлення моделі «Коуч-супроводу інтелектуально обдарованих учнів»;
  • в оновлення моделі «Інновація простору ліцею» .

Психологічній службі ліцею:

3. Апробувати розроблений проєкт «Мотиваційна підтримка успішних та неуспішних учнів в рамках впровадження програми розвитку інноваційної діяльності учнів та вчителів ліцею в постійно мінливих умовах освіти»

Заступникам директора з НВР, керівникам ПМК:

4. Впроваджувати в роботу ПМК  оновлений методичний інструментарій, що розвиває емоційний інтелект учнів; оновлений ресурсний кошик.

5. Апробувати в роботі з обдарованими учнями  оновлені форми та методи індивідуальної навчальної діяльності: карти навчальної діяльності обдарованих учнів, індивідуальну освітню траєкторію обдарованої дитини.